KADINA ŞİDDET NASIL ÖNLENMELİ ?

KADINA ŞİDDET NASIL ÖNLENMELİ ?
  Eyüp GÜLTEKİN
  27 Kasım 2021 Cumartesi
YAZAR'A AİT DİĞER YAZILAR
ÖĞRENCİLER BU YAZ TATİLİNDE NE YAPMALI ?
25 Haziran 2022 Cumartesi
Bir Şeyi 40 Kere Söylersen Olurmuş
7 Nisan 2022 Perşembe
HER ŞEYİ ŞEKİLLENDİREN BİLİNÇALTI
8 Ocak 2022 Cumartesi
PSİKOLOGLARA GÖRE MUTLU OLABİLMENİN YOLLARI
30 Aralık 2021 Perşembe
EĞİTİMDE AHLAK KURALLARI
4 Aralık 2021 Cumartesi
KENDİ DÜŞÜNDÜKLERİNLE TASARLADIĞIN BİR SENARYO
16 Kasım 2021 Salı
Z KUŞAĞI NEDİR? ZKUŞAĞI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
4 Kasım 2021 Perşembe
MUTLU BİR AİLE OLMAK
29 Ekim 2021 Cuma
GELECEK KORKUSU ve ÜMİTSİZLİK
30 Eylül 2021 Perşembe
ORMAN YANGINLARINDA YAPILMASI GEREKENLER
11 Ağustos 2021 Çarşamba
ESKİ BAYRAMLARDAKİ HUZUR ve MUTLULUK
28 Temmuz 2021 Çarşamba
UYKUNUN UZUN YAŞAMA ve SAĞLIĞA OLAN ETKİSİ
10 Temmuz 2021 Cumartesi
ANNE VE BABANIN ÇOCUĞUNU YETİŞTİRMEDEKİ PRENSİPLER
5 Temmuz 2021 Pazartesi
OKUMAK NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ ?
24 Haziran 2021 Perşembe
İŞVEREN İŞÇİ İLİŞKİSİ
17 Haziran 2021 Perşembe
AİLE OLMADAN TOPLUM OLMAYA ÇALIŞIYORUZ
10 Haziran 2021 Perşembe
ONLİNE EĞİTİMİN ÇOCUK ÜZERİNDE BAŞARI SEVİYESİ
31 Mayıs 2021 Pazartesi
COVİD 19 HASTALIĞININ PSİKOLOJİK ETKİLERİ
20 Mayıs 2021 Perşembe
HAYATA DAİR BAKIŞ AÇIMIZ NASIL OLMALI
7 Mayıs 2021 Cuma
BİLİNÇ DÜZEYİNDE İRADE
29 Nisan 2021 Perşembe
BİLİMDEKİ SONSUZ GÜÇ
20 Nisan 2021 Salı
HAYATIN TEMEL AMACI
12 Nisan 2021 Pazartesi
HAYALLERİMİZ ve ÖTESİ
5 Nisan 2021 Pazartesi
DÜŞÜNCELERİMİZ YARININ HABERCİSİ
25 Mart 2021 Perşembe
ÇOCUĞUN GELİŞİMİ NASIL OLMALI
16 Mart 2021 Salı
OKUMAK İNSANI OLGUNLAŞTIRIR
9 Mart 2021 Salı
KENDİN OLMAK
1 Mart 2021 Pazartesi
HAYATIN NERESİNDEYİZ? ZAMANIN KISA DÖNGÜSÜ
22 Şubat 2021 Pazartesi

Bir ülkede kadın ve çocuklar şiddet görüyor ve öldürülüyorsa ,o ülkenin geleceği de ölüyor demektir.

Kadına yönelik şiddet, cinsiyet ayrımcılığına dayalı bir insan hakları ihlalidir. Kadına yönelik şiddet öncelikli bir sağlık sorunudur. Bu tanımlama ve yaklaşımlar günümüzde yaygın olarak kabul görmektedir. Ancak kısa zaman öncesine kadar tartışılmış, bu yaklaşım ve çözümlemeler için olumsuzkritikler ileri sürülmüştür. Kadına yönelik her türlü şiddetin cinsiyet ayrımcılığına dayandığı ve kadının insan haklarının ihlali olduğu günümüzde yaygın olarak benimsenmektedir. Güncel kaynaklar gözdengeçirildiğinde; kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için hazırlanan ve yürütülen ulusal veuluslararası politikalar ve eylem planları ile ilgili zenginlik dikkati çekecek boyuttadır.

Kadına yönelik şiddetin tarihsel süreçteki örüntüleri ve devinimini ortaya koymak için yeniaraştırma yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemlerle elde edilen verilerin anlamı kavranmaya çalışılmaktadır. Diğer taraftan, kadına yönelik şiddetin yaygınlığı, şiddete uğrayan kadınların ve şiddeti uygulayan erkeklerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini derinlemesine sorgulayan araştırmalar sürdürülmektedir. Kadına yönelik şiddetin türleri, nedenleri ve sonuçları analiz edilmeye çalışılmakta hazırlayan risk faktörleri araştırılmaktadır. Ülkelerin sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarındaki bazı sorunların kadına nasıl şiddet olarak yansıdığı gösterilmektedir. Kadına yönelik şiddetin farklı sosyal, ekonomik ve kültürel yapıdaki ülkelerde benzer temel nitelikler taşıdığı da gözler önüne serilmektedir.

Kadına yönelik her türlü şiddetin, devletlerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişim süreçlerine olumsuz etkileri yıllar içinde izlenerek ortaya konmaktadır. Ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişim süreçlerine olumsuz etkilerin dönüştürülmesi için devlet, akademik çevreler ve sivil toplum örgütleri çaba harcamaktadırlar. Toplumsal dönüştürme stratejileri geliştirerek yaşama yansımaları izlenmektedir. Olumlu dönüştürme programlarının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da dikkati çekmektedir. Önlenmesinde ve gerçekleşen şiddet türleri ile baş etmede devletleri, toplum ve bireyleri ilgilendiren sorumluluk düzeyleri yapılandırılmaya çalışılmaktadır.

Cinsiyet eşitliğine duyarlılığın günümüzden başlayarak geleceğe doğru şekillenmesine çalışılmaktadır. Kadına yönelik şiddetle ilgili bazı değerlendirme ve yaklaşımlar bundan otuz beş kırk yıl öncesine kadar radikal, uç görüşler olarak nitelendirilirken artık en geleneksel yapıda olduğu düşünülen devletlerin dahi resmi söylemine, yasalarına girmeyi başarmıştır. Yaklaşık olarak son kırk yıldır konuya yabancı kalmayı yeğleyenler tarafından fark edilmese de dünya genelinde günlük yaşamda izlenen olumlu dönüşümler yapılan araştırmalarda ortaya konmaktadır. Kadınların insan hakları ihlalleri; gündeme geliş, tanımlama ve ihlallerin ortadan kaldırılmasının yolları bakımından farklı siyasal ve ekonomik bakış açılarına koşut farklı söylemleri de doğurmuştur. Kendi içindeki çelişkilere bu yaklaşım farklılığı da eklenerek zorlu ve uzun bir mücadele süreci başlatılmıştır. Mücadelenin bu karmaşık yapısının sağlıklı yol almada olumlu ve güvenilir olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında bazı sığ donanımlıların derinlemesine bilgi yoksunlukları nedeni ile süreci yavaş bulmalarının da doğal karşılanması gerektiği vurgulamaktadırlar.

Kadına yönelik şiddet öncelikli bir sağlık sorunudur (DSÖ)

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kadın Sağlığı Gelişimi Bölümü’nün (1998) kuruluşunun ardından büyük ölçekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Birçok ülkeyi kapsayan, çok merkezli çalışmalarda elde edilen veriler şüphesiz kadına yönelik şiddet kavramına yeni bir konum açılım kazandırmıştır. Toplumda, iş yerinde, askeri çatışmalarda, savaşlarda, doğal afetlerde,ortak yaşam alanlarında, eğitim kurumlarında, aile içinde, ev içinde gerçekleşen kadına yönelik şiddet sağlık göstergeleri ile incelenmiştir. Sağlık alanında çalışanlar ilk kez bu konuda alışageldikleri yöntemlerle yapılmış, epidemiyolojik çalışma bulgularını görme şansı elde etmişlerdir. 2002’de DSÖ “Kadına Yönelik Şiddet”i bir sağlık sorunu olarak tanımlamıştır. Bununla da yetinmemiş “Kadına Yönelik Şiddet”in öncelikli bir sağlık sorunu olduğunu  eldeki verilere dayanarak göstermiş ve bildirmiştir. Bu verilerle kadına yönelik şiddet sağlık alanında ilk, kez yeni bir söylem, yeni bir boyut kazanmıştır. Sağlık çalışanlarının mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarında şiddete uğrayan hastaya tanı koyma, tedavi planlama ve destek olmalarının öğretilmesinin önemi vurgulanmıştır. Sağlık çalışanlarının bireysel ön yargılarını sorgulayarak bilimsel yaklaşımlarla bu hastaları ele almalarını öğretecek tutum ve davranış değişikliğini hazırlayacak eğitimler tavsiye edilmiştir. Bu öncelikli sağlık sorununun bertaraf edilmesi için önerilerde bulunulmuştur. Kadına yönelik şiddetin tanısı, delillerin kaydı ve bu tür hastaların durumunun yönetimi ile ilgili öneriler yaklaşımlar yetmişli yılların aktivist kadın söylemlerini anımsatır nitelikteydi. Ancak bu umut verici gelişme sağlığın diğer alanlarındaki gelişmeler kadar hekimler arasında ilgilenecek taraftar bulamamıştır. Kısa sürede tıp alanında duyuluveren, hızla ve uyumla takip edilen DSÖ tavsiyelerine hiç de benzemeyen “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Sağlık Çalışanlarının Görevleri” gibi başlıklarla çıkan bu DSÖ tavsiye kararları, önerileri kolayca göz ardı edilmiştir. Kapsamlı ve büyük ölçekli bazı araştırma projeleri dışında tıp alanında kayda değer atıf dahi almamıştır. O günlerden günümüze DSÖ ve ilgili bölümleri büyük ölçekli çok uluslu çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak, konunun sağlık çalışanlarının kadına yönelik şiddet ile ilgili ön yargıları ile örtüşmeyen ele alınış biçimi nedeni ile günlük hekimlik uygulamalarında göz ardı edildiği,önerilen muayene yöntemlerinin günlük uygulamaya yansımasının birçok ülkede on yıldan fazla bir zamanı gerektirdiği izlenmiştir. Ne yazık ki; Türkiye’de konunun hala aile içinde çözümlenmesi gereken özel bir sorun olduğu tartışmaları, farkındalık ve duyarlılık için yapılan eğitim programlarının uygulanması sırasında dahi talihsiz bir şekilde sürüp gitmektedir. Kadına yönelik şiddet kadın yaşamının her evresinde farklı türler olarak kadınların yaşamlarını, sağlıklarını etkilemektedir. Savaş ve doğal afetler dışında dünyanın her yerinde ve ülkesinde kadınların en çok tanıdıkları, yaşamlarında bulunan erkeklerin şiddetine uğradığı, geniş ölçekli çalışma bulgularında ortaya konmuştur. Bu niteliği, şiddetin neden olduğu bedensel, ruhsal ve sosyal zararları daha yıkıcı ve zararlı kılmaktadır. Şiddeti uygulayanın yakın, güvenilmesi gereken biri ya da kadının özel yaşamındaki özel biri olması etkilenmeyi arttırmaktadır. Diğer taraftan uygulayıcının buözelliği kadının sorunla başa çıkmasını ve uzun süreli sağlıklı kalmasını da zorlaştırmaktadır. Günümüze bu bilginin en önemli yansıması; ulusal ve uluslararası birçok yasa metninde kadına yöneltilen her türlü şiddet olayının önemli bir sağlık sorunu olarak yer almasıdır.

SİZİN HAYIRLINIZ,KADINLARINA HAYIRLI OLAN (İYİ DAVRANAN)DIR.(S.A.V) 


Paylaş: 

Okur Yorumları

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: ip adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle pa ylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.

Yorum Yaz