...

28.9.2016
4455

ZEMBİL-11 - 3

İBRETLİK ANILAR

Güreş Federasyonu eski üyesi D. Ali Saip TOYGARLI, Peyami SAFA’ya anlatır:

-          Oğlum Almanya’ya tahsile gidecekti. Alman konsolosluğunda vize işlemleri yaparken Alman kızı fiş doldurmak üzere oğluma bazı sualler sorduktan sonra,

-          Dininiz nedir? Diye sordu

-          Müslüman cevabını verdi.

-          Mezhebiniz? Diye sorunca oğlum bunun cevabını veremedi. Alman kızı oğlumun yüzüne dikkatli baktıktan sonra;

-          Herhalde Hanefi olacaksınız dedi ve kaydetti. (27)

                                                                       *

                        MARUF-İ KERHÎ, bir gün tanımadığı bir imamın arkasında namaz kılmış. Namazdan sonra imam;

-          Zatınız kimdir? Nereden yer içersiniz? Diye sordu. Cevaben:

-          Dur! Dur! Önce şu kıldırdığın namazı yeniden kılayım. Çünkü rızkın nereden geldiğinden şüphesi olanın, Hâlıkından da şüphesi olur.(28)

                                                           *

Prof. Dr. Hüseyin AYDIN:

Bir Alman ile sohbet ederken;

-          Biz Müslümanlar, Hz İsa’yı peygamber biliyor öyle inanıyor ve öyle saygı gösteriyoruz. Siz niçin Hz Muhammed’in peygamber olduğuna inanmı yorsunuz? Diye sorduğumda, çok sade bir cevap verdi:

-          İnanırsam Müslüman olmuş olurum. Bir Müslüman için de bu böyledir. Eğer bir mümin Hz.İSA’nın OĞUL-TANRI olduğuna inanırsa, o da Hıristiyan olmuş olur.(29)

 

                                                            EŞHAS(ŞAHISLAR)

 

Abdullah CEVDET (ö.1932)

·         “İCTİHAD “dergisini çıkardı.

·         Milli Mücadele yıllarında Kürt TEÂLÎ Cemiyeti üyesi olan Abdullah Cevdet’in dergisi de Kürtçülüğe sempati ile bakar, buna karşılık Milli Mücadele karşısında suskundur.”

·         BAHAÎLİĞİN bütün insanlar için ortak bir din olarak kabul edilmesini teklif etmiştir.

·         Atatürk’ü “Bu günün peygamberi Mustafa kemal’dir, bu medenî ve asrî peygamber bir nübüvvet-i akliye ile geliyor” diye tavsif eder. (30)

                                                                                  *

                        EBU LEHEB:

 • Peygamber san in amcasıdır. Adı Abdü’l-Uzza
 • Karısı Ümmü cemil, Ebu Süfyan’ın kız kardeşi
 • Ebu LEHEB ismi, tahkir etmek için Kur’an’ın verdiği lâkaptır. Onun özle adı olmuştur. (yüzü parlak… Kızınca yüzü hemen kızardığı için verilmiş…) Sayfa:118)
 • Ebu LEHEB Peygamberin arkasında dolaşır, O’nun konuştuğu bir adamı görürse o adama;

-          Ben onun amcasıyım, O2Na inanma çünkü o aklını kaybetmiş birisidir derdi

·          Karısı da Peygamber’in evinin önüne pislikler atar ve Peygamber hakkında kötü haberler yayardı (sayfa:119)

·          Bu adam ve karısı yaklaşık 20 yıl boyunca H.8. yılda yani Mekke’nin fethine dek düşmanlıklarını sürdürmüştür (Sayfa:120) (31)

 

                                                           MÜTEFERRİK

Yavuz BAHADIROĞLU:

Bir gazete Türkiye’nin Avrupa birincisi olduğunu  “başımız göğe erdi” başlığıyla verdi.

141 gökdelenimiz varmış

Gökdelen dediğimiz bu ucubelere yabancılar ne diyor?

 • İngilizler “SKYSCRAPER” anlamı “gök kazıyan”
 • Fransızlar yine gök kazıyan anlamına “gratte- ciel” diyormuş
 • Almanlar “bulut kazıyan” manasına gelen “WOLKENKRATZER” kelimesini kullanıyor
 • Sırplar “gök yırtan”
 • İzlandalılar; “gök yaran”
 • Japonlar; “gök kazıyıcı kule”
 • Slovenler, “gök ovan”
 • Vietnamlılar, “gök dürtükleyen”
 • Finlandiyalılar, “gök taslaklayan”
 • Çinliler, “gök kazıyıcı büyük bina”

Bu bilgiler ne işimize yarar? Diye soracak olursanız, inanın hiçbir işimize yaramaz.

Peki, gökdelenler ne işe yarıyor?

Muhteşem İstanbul’un siluetini bozma dışında (32)

                                                           *

Şeyh M. İsmet GARİBULLAH:

“…Zengin adamın tek oğlu düğün yapıyor.

Çok içmiş,

Gelinin yanına giderken dış kapıyı açmış,

 Sokağa çıkmış.

Adımlarını atarken zibilliğe (çöplük, gübrelik) gelmiş. Gelin odası diye girmiş, karaltıyı gelin sanmış yanına uzanmış.

Sabah baktığında bir eşek leşinin yanında yatıyor…(33)

                        (Not: Değerli okuyucularımızla bilgi paylaşımı yaptık. Ders almak, ibret almak ve yeri geldiğinde de hatırlanmak dua ve niyazıyla-AY-ÇA-Tavşanlı-12 Ocak 2016)

 

                                               --*--

1.        O. Nuri TOPBAŞ- Emsalsiz Örnek Şahsiyet Hazreti Muhammed Mustafa-Erkam yayınları:252-İstanbul 2006-sayfa:55

2.        Hadislerle İSLAM-( Hadislerin Hadislerle Yorumu) Bilim Kurulu-Diyanet İ.Bşk. Akademik Kurul-2.Baskı-Ankara 2013- cilt:4-Sayfa:268

3.        Prof. Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK-Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar-Yeni Boyut:6-İstanbul 1999-7. Baskı- Sayfa:108

4.        Mahmut USTAOSMANOĞLU-RUHU’L-FURKAN FÎ TEFSİRİ’L-KUR’AN- AHISKA yayınevi - İst.2010-Cilt:15-sayfa:670

5.        Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL-İSTANBUL Fetih ve Fatih- İst. Büyük Şehir Bld. Kültür yayınları- 2.Baskı-İst. Mayıs 2014-Sayfa:60

6.        Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA-Müslümanların Tarihi-3- Beyan yayınları- İst. Ekim 2014-Sayfa:280

7.        Mustafa İSLAMOĞLU- İsrail oğullarından Ümmet-i Muhammed’e YAHUDİLEŞME TEMÂYÜLÜ-Denge yayınları –İst. Kasım 2004-sayfa:300

8.        Doç. Dr. Gülay KIRPIK(Gazi Ü. Eğt. F.)- EĞİTİME BAKIŞ-Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi-Yıl:9-Sayı:26-Temmuz-Ağustos- Eylül 2013-Sayfa:32

9.        Ramazan KAYAN-Vahyin Gölgesinde KİMLİK AŞISI-Çıra Yayınları:69- İst. EYLÜL 2007-1. Basım –Sayfa:77

10.     DERİN TARİH-Genel Yayın Yönetmeni: Mustafa ARMAĞAN-EKİM 2015-Sayı:43-sayfa:103

11.     Cuma VURAL(Hazırlayan)-Osmanlı Hikâyeleri- LİYA Kitap:2-Ankara 1. Baskı-2013-Sayfa:208

12.     Prof. Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK-Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar-Yeni Boyut:6-İstanbul 1999-7. Baskı- Sayfa:214

13.     DERİN TARİH-Genel Yayın Yönetmeni: Mustafa ARMAĞAN-EKİM 2015-Sayı:43-sayfa: Yukarıda yazıldı

14.     Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA-Müslümanların Tarihi-3- Beyan yayınları- İst. Ekim 2014-Sayfa:202

15.     Abdurrahman DİLİPAK – İslam Cemaatine Doğru – Risale Yayınları:57 – İst. KASIM-1990 –Sayfa:54,55

16.     Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA-Müslümanların Tarihi-5- Beyan yayınları- İst. Ekim 2014-Sayfa:37

17.     Yavuz BAHADIROĞLU – Biz Osmanlıyız- Nesil yayınları-İst. MART 2006-Sayfa:136

18.     Celâleddin Es-Süyûtî- ED-DÜRRÜ’L- MENSÛR fi’t- Tefsîr bi’l-Me’sûr- Tercüme: Hasan YILDIZ - Ocak yayıncılık-2.baskı-İstanbul Kasım 2013 - CİLT:14-Sayfa:497

19.     01-Mayıs 2015—DİRİLİŞ Postası

20.     Yavuz BAHADIROĞLU – Yakın Tarihimizin SIR PERDESİ-İst.2013-CNR Studio-sayfa:59,60

21.     Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA-Müslümanların Tarihi-3- Beyan yayınları- İst. Ekim 2014-Sayfa:355

22.     Cuma VURAL (Hazırlayan)-Osmanlı’dan Hikâyeler- Panama Yayıncılık:115-Ankara 2014-Sayfa:241

23.     21 NİSAN 2015-VAHDET GAZETESİ

24.     Cuma VURAL(Hazırlayan)-Osmanlı Hikâyeleri- LİYA Kitap:2-Ankara 1. Baskı-2013-Sayfa:114

25.     Mustafa İSLAMOĞLU-Kuran Neslinin İnşası İçin PASİF İYİDEN AKTİF İYİYE-Düşün yayınları:250-1.Baskı-İst.2013-sayfa:10

26.     M. Selim ARIK (Bursa Merkez Vaizi) -Hadisler –İrşad Rehberi (Güller Arasında Gezinti)- Emin yayınları:14- Bursa 2005-Sayfa:213

27.     Selim YILDIZ – Tarihten İlginç ve İbretlik Sayfalar-3. Baskı- Mayıs 2015- Egemen Yayınları:5-Sayfa:48

28.     Abdülkadir DEDEOĞLU- HANIMLARIN VAZİFELERİ (Kızlarımıza Öğütler)-Osmanlı Yayınevi- İst. 1983-Sayfa:15

29.     Türkiye’nin Avrupa Birliğine Girişinin Din Boyutu-DİB yayınları:585 (Sempozyum) Ankara 2003-Sayfa:270

30.     Türkiye Diyanet Vakfı İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ- Sahibi: T.D.V- Cilt:21- İst. 2000-Sayfa:447

31.     İZZET DERVEZE- et-tefsiru’l-hadis Nüzul Sırasına Göre KUR’AN TEFSİRİ-Ekin Yayınları:22-Çevir: Şaban KARATAŞ-Ahmet ÇELEN-Mehmet ÇELEN-İst. KASIM 1997-Sayfa: yukarıda yazıldı

32.     26 TEMMUZ 2015 – YENİ AKİT

33.     Şeyh M. İsmet GARİBULLAH- Risale-i Kudsiyye-Şerhi ve izahı: Mahmut

USTAOSMANOĞLU-Ahıska yayınevi- CİLT:1-İstanbul 2012-sayfa:187

 

 

 


Yorumlar
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: ip adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle pa ylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Yorum Yaz