...

8.9.2020
1742

“SOBA BORUSU”

EFENDİMİZ sav:

Doğruluğa sarılın. Çünkü doğruluk mutlak hayra götürür.

Mutlak hayır da muhakkak cennete götürür.

Kişi doğruluğa devam ettikçe, nihayet Allah indinde sıdıklardan yazılır.(Buhari, Müslim) (1)

EFENDİMİZ sav:

· “Namazı kılın

· Zekâtı verin

· HAC edip Umre’nizi yapın

· DOSDOĞRU olun ki, işleriniz de Allah tarafından dosdoğru kılınsın (2)

ESMA SAYIN (Hakkâri Ü.Eğt. F.Din Kültürü-Yrd. Doç.Dr):

“Sahabeyi bizlerden farklı kılan ve onları yıldızlaştıran özellik, onların cennetle müjdelenmelerine rağmen İSTİKAMETTEN ayrılmamaları” (3)

DOĞRULUK-DÜRÜSTLÜK

· TESELYA harbi kazanılınca saraydan çıkmamış olmasına rağmen Sultan II Abdülhamit Hanın tuğrasına “gazi” unvanı eklenir.

· Padişah zaferden büyük sevinç duyar, vezirlere, kumandanlara 20 ila 60 bin altın liralık büyük ihsanlarda bulur.

· O tarihte Ahmet Tevfik Paşa hariciye nazırıdır. Kendisine 40 bin altın yollanır. Devletten maaş aldığı ve vazifesinden başka bir şey yapmamış olduğu gerekçesiyle bu büyük meblağı kabul etmez.

· Ebuzziya Takviminin 1 Aralık 1946 tarihli yaprağında “Türk ve İslam Meşahiri” başlığı altında Tevfik Paşa’dan bahsedilirken:” sultan Hamid devrinde DOĞRULUĞUNDAN KİNAYE OLARAK ‘SOBA BORUSU’ olarak tavsif edilirdi.

· Sadrazam Tevfik Paşa ve benzeri büyük adamlar şahsî zaaflarının esiri olsalardı ”büyük adam” unvanına layık olamazlardı. (4)

Hz. ÖMER:

“Doğrulukta ölüm de olsa yine ayrılma. Sadık ol.” (5)

RUSKİN:

“Her dürüst iş

Her doğru düşünce

Çehreye güzellik damgasını basar” (6)

Prof.Dr. Hüseyin PEKER:

“DOĞRULUK, insanın özü ile sözünün, sözü ile davranışlarının (Niyet-Söz-Davranış) birbirine uyması, dürüst ve samimi olması demektir. İçi ile dışının, inandığı, düşündükleri ile söylediklerinin ve yaptıklarının uyumlu, tutarlı olmasıdır.” (7)

DOĞRU, ÇEKİNMEZ, korkmaz

ARİF NİHAT ASYA:

“Boyasına güvenen halılar, güneşten korkmaz” (8)

KUTADGU BİLİG (Yusuf Has HACİB):

· Doğru ol, dürüst hareket et. Doğruluk insanı mes’ud eder

· Hareketi doğru olan ne der dinle!

· Doğru olan insan her iki dünyayı kazanır

· İnsan gününün mes’ud geçmesini isterse, bunun çaresini doğrulukta aramalıdır

· Sen muhakkak zengin olmak istersen, bil ki; asıl zenginler kısmeti doğrulukta bulmuşlardır

· Halka baş olmak istersen doğru yoldan şaşma (9)

ŞAKA DA OLSA

EFENDİMİZ sav:

- Ben sadece doğruyu söylerim. Buyurdu. Sahabelerden bazısı;

- Ya Rasulallah! Sen bize şaka yapıyorsun ama! Dediler. Bunun üzerine Peygamber sav

- Ben sadece doğruyu söylerim. Buyurdu-İbn-i Hanbel II,341 (sayfa:493)

EFENDİMİZ sav:

“Kul şaka yaparken yalan söylemeyi ve doğru da olsa gösterişi terke etmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz” (Sayfa:496) (10)

NELER DEDİLER

SANDAL HOCA.

“Doğru düşmüş, yıkılmamış;

Eğri kaçmış, kurtulmamış” (11)

Hz. ÖMER; bir zafer sonrası:

· NAMUS ve

· DOĞRULUKTAN ayrılacak olursanız, Allah size ihsan ettiği başarı ve üstünlüğü sizden alır, bu memleketleri (Makamları) başkalarına verir.(12)

KUTADGU BİLİG:

· Beyliğin temeli doğruluk üzerine kurulmuştur; doğruluk yolu beyliğin esasıdır.(sayfa:508)

· İNSAN nâdir değil, İNSANLIK NÂDİRDİR. İnsan az değil, DOĞRULUK azdır (sayfa:509) (13)

Hz.ALİ:

Eğri olanın gölgesi de eğridir (sayfa:90)

GEORGE BERKELEY:

Birisi size,”DÜRÜST İNSAN DİYE BİR ŞEY YOKTUR” derse o kimsenin bir düzenbaz olduğuna inanın (sayfa:89

SCHİLLER:

Doğruluk, her türlü şartlar altında meyve verir (sayfa:90)

J.J. ROUSSEAU:

YANLIŞ, sonsuz şekillere girebilir, doğru ise yalnız bir türlü olabilir

BERNARD SHAW:

Yanlışlık fare deliğinden geçer, doğruluk kapılardan sığmaz (sayfa:91) (14)

* M.Emin YILDIRIM @m_eminyildirim

· İstikamet, Peygamber beli büken bir emirdir.

· İstikamet, Peygamber saçları ağartan bir taleptir

· İstikamet üzere olmak hepimize nasip olsun.

· İstikamet olmazsa hak dava, batıl yollarla temsil edilmeye çalışılır. İlk günkü heyecan ve aşk, son güne kadar korunamayabilir

· İstikamet, "festakim kema umirt/emrolunduğun gibi dosdoğru ol" emri ilahisi ile hepimizden istenen bir kamet/duruştur

İstikamet yoksa:

· Cesaret zorbalığa,

· Tevazu zillete,

· Celadet zulme,

· Heybet ve

· İzzet kibre dönüşebilir.

* İsmet Özel sözleri @YagmurunYoldasi

“İstikamet yok ise, hiçbir şey yok”. - İsmet Özel

Mehmet ADIGÜZEL:

Resulullah(sav)’in Doğruluğu: Bugün gençlerimizin peşinden koştukları rol modellerin hangisi doğruluğu ile ön planda? Tabi ki de hiçbiri!

Oysa Resulullah bir doğruluk abidesiydi.

Sözüne güvenilirdi. İlkin kendi doğruluk emsali olmuştu. Daha sonra ümmeti doğruluğa davet etmişti. Bu konuda Resulullah(sav)’in birkaç hadisini örnek verecek olursak;

· ‘‘Doğru olunuz, doğruluğa yöneltiniz.’’(İbn Hanbel, IV,213)

· Ve kendisine ‘‘Ya Resulullah! İslam hakkında bana öyle bir söz söyle ki, onu senden sonra hiç kimseye sormayayım’’ diyen bir kişiye ‘‘Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol’’(Müslim, I, 65) demiştir

· Oysa söyledikleri ile yaptıkları birbirinin zıttı olan günümüz Müslüman gençlerine batının özendirdiği karakterler örnek olmaktadır. Bu da beraberinde bir doğruluk noksanlığına sebep oluyor. (15)

Ramazan KAYAN:

· FATİHA bir istikamet duasıdır. Hem de sürekli yapmak mecburiyeti altındayız

· Günde kırk defa FATİHA ile istikamet testine tabi tutuyoruz kendimizi (sayfa:84)

· TÂĞÛTÎ ve ŞEYTÂNÎ kuşatmayı yarmak için mutlaka istikamet ve sadakat duyarlılığını en üst seviyede tutmamız lazım

· İSTİKAMET, Allah’a verdiğimiz ahd ü mîsakın zorunlu sonucudur.

· Ya istikamet, ya ihanet

· İstikametten kayma önce kalpte başlar, sonra yaşama yansır. Zikzaklar, çelişkiler, tavizler birbirini kovalar… İstikamet bir defa bozulmaya görsün.

· İstikametten kopmalar, vahiy dışı arayışları besliyor (sayfa:85)

· İstikameti ıskalayan her birey, yapı, toplum ve ümmet daha başlamadan kaybetmiştir.(Sayfa:86)

· İstikamet sınavımız el’an devam ediyor.

· Şaşkın, sapkın, azgın insanların bile ilgi duyacağı, imreneceği bir istikamet sunmalıyız (sayfa:88)

· “Doğru duvar yıkılmaz” özgüveniyle, mazlumların, mağdurların yaslanacağı duvarı, kuşkusuz biz öreceğiz.

· Hz ÖMER bir hutbesinde :”Allah’a itaatte istikamet yaptılar, tilkiler gibi hilekârlığa sapmadılar”

· Kafalarda dolaşan tilkilerin tasallutuna ancak İSTİKAMET ve İHLÂSIMIZLA direnebiliriz (sayfa:89) (16)

Dest-i âdâdan soğuk su içme kandırmaz seni

MÜSTAKÎM ol Hazreti Allah utandırmaz seni

Diyarbakırlı SAİD PAŞA (17)

Hz. LOKMAN as’a sözlerini dinleyen bir kişi sormuş:

- Sen bu ilme nasıl erişebildin? Cevap vermiş:

- DOĞRU sözlülük, emaneti koruyup sahibine eda etmekle ve bir de lüzumsuz, yararsız şeyleri terk edip onlardan uzak kalmakla (18

Ömer ÖZTOP (SÜLEYMANİYE C.İ.H):

Doğruluk, Allah’ın emrettiği şekilde olduğu müddetçe doğruluktur.

Yoksa herkesin kendi arzusuna, idealine göre bir doğruluk mevzubahis değildir.

Eğer böyle olmuş olsaydı, Firavun yapılıların, Ebucehil kafalıların, dine, imana saldıran küfür yobazlarının da doğru olmaları gerekirdi.

Resulullah sav in “Beni HÛD suresi ihtiyarlattı” buyurmasına sebep, bu suredeki “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” (ayet:12) ayet-i kerimesi değil midir? (19)

Not: Muhtaç olduğumuz mühim bir haslete sahip olmamız dua ve niyazıyla (Tavşanlı-01 Eylül 2016-AY. ÇA)

-------- 0--------

1. ALTINOLUK-Sadık DÂNÂ –Sayı:301-Mart 2011-sayfa:31

2. Celaleddin Es-Süyûtî-el-Cami’u- Sağîr min Ahadis’il Beşiri’n-Nezir- Tercüme: Hüseyin YILDIZ, Hasan YILDIZ, Zekeriya YILDIZ-1.Baskı –Ocak Yayıncılık-İstanbul -EYLÜL 2013-Cilt:5 -Sayfa:331

3. HEMRA KÖSE-YENİBAHAR- Sayı.96-31 Ocak 2013-sayfa:11

4. ÂGÂH Oktay GÜNER-Dost Gözüyle-Kubbealtı Neşriyatı:21-İst.1988 –sayfa:170

5. Ahmet EFE – Çocuklara İslam Ansiklopedisi-2.Baskı-Kandil Yayıncılık-1985 Ankara-Sayfa:222

6. ORİSON SWETT MARDEN-Her İnsan Hükümdardır-Türkçesi: Hikmet HİKAY-Hayat yayınları:64-İst.1999- Sayfa:103

7. Prof. Dr. Hüseyin PEKER-Allah’ın Boyasıyla Boyanmak-Timaş:3169-İst. Haziran 2013-1.Baskı-sayfa:19

8. İRFAN Takvimleri -14 Şubat 2012

9. UMRAN-AĞUSTOS 2000 - Sayı:72 – sayfa:92

10. Hadislerle İSLAM-( Hadislerin Hadislerle Yorumu) Bilim Kurulu-Diyanet İ.Bşk. Akademik Kurul-2.Baskı-Ankara 2013- cilt:7-Sayfa:49

11. Vehbi VAKKASOĞLU- Bir Devrin ve Bir Şehrin Muhteşem Öğretmeni SANDAL HOCA-Nesil yayın – İstanbul Şubat 2013- Sayfa:120

12. Sait ÇAMLICA- KUR’AN Alfabesi mi? Ahlakı mı? - 1 – Oku-Yorum Yayınları-İst.-Nisan 2011-Sayfa:172

13. Ahmet TAŞGETİREN-Kur’an, Hadis ve İslam Büyüklerinden ALTIN ÖĞÜTLER-ERKAM Yayınları:71-İstanbul 1992-Sayfa: Yukarıda yazılmıştır.

14. Dr. Yaşar ATEŞOĞLU- Hayatınızı Değiştirecek 1001 SÖZ- Neden Kitap Yayıncılık-1. Baskı-İst. 2012-Sayfa: Yukarıda belirtildi 15. http://www.sutunhaber.com/makale/insanligin-cokus-teorisi--resulullah-siz-bir-yasam-/

16. Ramazan KAYAN-Vahyin Gölgesinde KİMLİK AŞISI-Çıra Yayınları:69- İst. EYLÜL 2007-1. Basım –Sayfa: Yukarıda yazıldı

17. 16 MART 2015-İMAM-HATİP Takvimi

18. LÜTFİ DOĞAN-Toplumun Temelini sarsan Belli başlı Problemler (Huzur ve Saadetin esasları)- 6.Baskı-D.İ.B.yayınları:258- Ankara 2000-Sayfa:172

19. Ömer ÖZTOP (SÜLEYMANİYE C.İ.H)- Süleymaniye’den Hitap-Bahar yayınları:53-1.Kitap-5.Baskı-İst.1986-sayfa:172


Yorumlar
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: ip adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle pa ylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Yorum Yaz