denge

“SIKILGAN KATİL” (İNTİHAR)
BATIDA CANA KIYMA
İngiliz ahlakçısı BENTHAM;
• İNTİHAR ETMEK BİR İYİLİKTİR.
Bize İSA Peygamberi misal göstererek, O’nun hareketi de gösteriyor ki;
Birçok hallerde İNTİHAR ETMEK MEŞRUDUR.(8)       
M.F. GÜLEN;
 Batıda intihar oranı başka yerlere nispeten oldukça yüksektir. Erkek-kadın, insanları intihar eden bir milletin mesut olması düşünülemez.(9)
BİZDE İLK
Bizde “İNTİHAR MODASI” ,Osmanlı çöküş döneminde “İlk Osmanlı natüralisti ve pozitivisti” kabul edilen ve döneminin fikir hayatının önemli kişilerinden BEKİR FUAD (1852–1887) TIR.
35 yaşında bilek damarlarını keserek ve nasıl öldüğüne dair notlar tutarak intihar eden Beşir FUAD’ a kadar,
• Osmanlı “intihar” kavramına yabancıdır.
• Basında geniş yer bulur
• Eczanelerde ağrı kesici ilaçlar yasaklanır
• Okullarda din dersleri daha da artırılır
• Çeşit - çeşit öneriler ortaya atılı
• Devreye giren II. ABDÜLHAMİD han 11- Mart–1887 gününden itibaren gazetelerde intihar haberlerinin yayınlanmasını yasaklar.(10)
SEBEPLERİ
Mustafa İSLAMOĞLU:
Sebeplerin başında;
• İRADE ZAYIFLIĞI gelir.
•  Bu da inanç zafiyetinden kaynaklanır.
• İradeyi güçlü kılan İNANÇTIR.
• İnançlı insan belalara karşı daha dirençli olurlar.
• Bu dirence Kuran sabır adını veriyor.
 TEK DÜNYALILAR, eğer AHİRETTE sabırlarının karşılığını alacaklarına inanmıyorlarsa, dahası AHİRETE inanamıyorlarsa neden sabretsinler ki?
 İşte onlar bu yüzden “tek dünyalı” olarak isimlendirilirler. Dünyaları yıkıldığı an, hayatları da yıkılmıştır.
 Ya kendilerini alkol, uyuşturucu, kadın ve kumar gibi günahlara vererek “SOFT     bir intiharı seçecekler, ya da doğrudan “HARD” bir intiharı (11)
 *
İntihar riskini artıran önemli yaşam olayları şöyle özetlenebilir:
• İnsan ilişkilerinde sorun yaşama,
• Önemli bir hastalığa yakalanma veya bir organ kaybı,
• Aile üyelerinden birinin başına önemli bir sorun gelmesi,
• Okulda, işte veya evde önemli bir sorunla karşılaşma,
• Ekonomik sorunlar,
• Sevilen birinin ölmesi,
• Önemli bir ilişkinin bozulması,
•  İşten çıkarılma,
• Umutların kaybedilmesi,
• Kişinin kendisine saygısını kaybetmesi,
• Duygusal, fiziksel, sosyal veya cinsel travmaya uğrama,
• Diğer insanlar tarafından ihmal edilme v.b. (12)
 *
 “Fazla zekâdan melankoli geçiren, Siyasal Bilgiler Fakültesi Doçentlerinden Cem SAR intihar etmiş.
Fazla zekânın intihara sebep olduğunu öğrendikten sonra diğer öğretim üyelerinin neden intihar etmedikleri kendiliğinden meydana çıkıyor.(13)
 *
Prof. Dr. Tarhan intihar olaylarını tetikleyen en önemli sebeplerden birisinin çevre olduğuna dikkat çekerek, alınacak önlemleri anlattı
• Ergenlik çağındaki çocuğumuzun nereye gittiğini, kiminle görüştüğünü, ne okuyup izlediğini bilmemiz gerekiyor. Prof. Tarhan bu konuda bilgi verirken şunları söylüyor:
• Çocuklarımızı etkilen birçok çevresel etken var. Bunlardan birisi de internet. Bilgisayar oyunları ve internet olumlu etkisinin yanında gerçeklik sınırlarını bozmak, saldırganlığı özendirmek gibi sakıncaları da getirdi.
Gençlerin duygu dünyasında önemli güçler sınırsız arzular vardır. Sınırsız arzularını ifade ettiği hayal dünyasının nesneleri de oyunlardır. Bilgisayar oyunları gençleri sakinleştirir, hoş bir kontrol ve üstünlük duygusu uyandırır.
Chat ile İntihar
İntihar eğilimindeki bir genç, intiharı özendiren sitelere girip, chatler yapmaya başladığında yanlış arkadaş grubuna adım atmış demektir.
Böyle bir gencin üzüntülerini ve sevinçlerini paylaşmayı başaran kişiler, ancak onları iyi yöne yönlendirebileceklerdir.
 *
Psikolojik Sebepler: Gençliğin psikolojisi intihar eylemi için risk oluşturmaktadır. Ergenlikte hormonal fırtına yaşayan gencin duygulan, aklının önünde gider. Heyecanlı olmak, riski sevmek, cesaretli davranışlar, macera hevesleri, tatlı hayaller, ilk sevgili duyguları bu dönemin özellikleridir.
Bu tarz duygusal fırtına içerisindeki genç, duygusal desteğe ve ahlaki norma sahipse bu dönemi kazanımla aşabilecektir. Ahlaki norm ve duygusal desteği birinci derecede verecek merci ailedir
• Biyolojik Temeller: Depresyon gösteren gencin beyin kimyası bozulmuştur. Hayattan zevk alma duygusu içerisindeki bir genç, çıkış yollan arar. Eğer gencin ailesinde daha önce intihar eylemi yaşanmışsa, dikkatli olmak gerekir. Bazı türlerinde genetik yatkınlık önemli rol oynar. Böyle kişilerde psiko-sosyal bir stres beyin kimyasını bozar ve depresyon gelişir, Depresyon bir moral bozukluğu veya güçsüzlük değildir. Bir hastalıktır. Depresyondaki gencin beyninde özellikle serotonin olarak adlandırılan hayattan zevk alma ile ilgili kimyasal iletici azalmıştır. Mamafih, intiharlı ölümlerde yapılan otopsilerde beyin omurilik sıvısında normal ölümlere göre serotonin 10 misli düşük çıkmıştır.(14)
 Dr. Şenol KORKUT:
 ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ insanlarda görülen sorunlardan birisi de günlük hayattaki vesveselerdir.
• Uzun saatler üretken olmayan bir biçimde ödev yapan
• Yazdıklarını sürekli silip yeniden yazan
• Kelimelere, harflere, ayrıntılara takılmadan ödevlerini bitirmede güçlük çeken
• Çocuklar gibi yıkanırken bol su ve sabun tüketen
• Tuvalet kâğıdını bol kullanan
• Yıkanmaktan kızarmış elleri olan
• Odalarına başkalarının girmesi ve eşyasını ellemeyi tolere edemeyen
• Bazı aktivitelerden kaçınmayı seçen gençlerdeki bu tür bozuklular VESVESEDİR. Bu rahatsızlık belirtileri olduğu andan itibaren tedavi ettirilmeli, ilerlemesi önlenmeli ve intihar gibi ihtimallere mahal vermeden gencin dünyasından çıkarılmalıdır.(15)
Ahmet Şerif İZGÖREN:
 “Hayatın amacını kaybetmek, hayatın kendisini kaybetmekten daha acıdır.
İNTİHAR EDEN insanların tek amacı vardır, hayatın amacını kaybetmişlerdir.
 İntihar, görüp görebileceğimiz en gerçek dürüst ve acı özeleştiridir.(16)
 *
Prof Dr. Işık Sayıl:
İntihar ve intihar davranışlarıyla ilişkili sebeplerden bazıları şunlardır:
• Psikiyatrik bir bozukluğa sahip olmak,
• Daha önceki intihar girişimleri,
• Umutsuzluk hissetmek,
• İntihar araçlarına ulaşabilir durumda olmak,
• Erken yaşta anne-babadan ayrılmış olmak,
• Anne-babasında psikiyatrik bir hastalığın ya da intihar girişimi öyküsünün olması,
• Kentsel bölgelerde yaşamak,
• Anne babası ya da eşiyle arasında sorunlar yaşıyor olmak. İntihar (kitap) - Ege Psikiyatri Yayınları
 *
 Prof. Dr. Süleyman ATEŞ:
Dünyada birçok insan çeşitli nedenlerle;
• Ticarette iflas ettiğinden
• Aile geçimsizliğinden
• Yaptığı hatalardan bunalıma düşüp, kurtuluş çaresini intiharda bulacağını sanır ve canına kıyar. Oysa intihar çare değildir.(17)
 *
Louis PERVAL:
Çocuk intiharlarının sebeplerinden biri, çocuğun sevilmemesi”(18)
 *
Doç. Dr. Ayşegül DURAK:
Ülkemizde intihar olayları özellikle 15–25 yaş arasındaki gençlerde yoğunlaşmaktadır. DİE 2000 yılı intihar istatistiklerine bakıldığında, intihar nedeni
1. Hastalık          -   Yüzde 27.75
2. Aile geçimsizliği  -   Yüzde 24.64
3. Geçim zorluğu     -   Yüzde 17.92
4. Basın ve yayın organlarında yer alan intihar olaylarından da insanlar etkilenmektedir.
• İntihar ilke ilgili dramatik bilgiler verilmesi
• İntihar haberlerinin flaş haber yapılması
• Etkilenmeye hazır ve kriz içinde bulunan kişilere “ÇÖZÜM YOLU” ETKİSİ YARATABİLMEKTEDİR.
• ÖZELLİKLE:”El ele ölüme gittiler”-“Sonunda sonsuza dek beraberler” cümlelerle ROMANTİZE edilmesi
• “Karnesindeki zayıf intihara sürükledi” gibi sözcüklerle basitleştirilmesi çok olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.(19)
 *
Ümmühan ATAK:
• İşsizlik
• Sevdiğine kavuşamama
• Sevmediğiyle evlendirilme
• Onur kırıcı bir iftiraya uğrama (20)
SÜRECEK
8- Cemil SENA- İnsanlar ve Ahlaklar- s.104-İstanbul 1970-Okat yayın evi
9- M.F. GÜLEN- Çocuk Terbiyesi-    -s.24- İstanbul 2000-Feza Gazetecilik
10- İ. REFİK- Tarih Şuuruna Doğru- c.3  -  s.156 -  İstanbul 1999
11- Mustafa İSLAMOĞLU - DAĞARCIK II – S. 139 İstanbul–1998
12- http://forum.superalem.com
13- Yapraklar- Hekim oğlu İsmail - s.226-İstanbul- 
14- www.donusumkonagi.net/
15-Gençlik Sorunları ve İntihar- s.28-D.İ.Başkanlığı yayın.720-Ankara 2008
16-Şu Hortumlu dünyada fil yalnız bir hayvandır. S.129-Academyplus yayınevi -2002
17-Prof. Dr. Süleyman ATEŞ-Kur’an Ansiklopedisi-c.10-s.127
18-Doç. Dr. İbrahim CANAN- Çocuk Terbiyesi-  s.1O6
19-ANADOLU GENÇLİK- Nisan 2004  - s.23
 20-15–21 MAYIS 2009 – Gerçek Hayat- s.8


Paylaş: 

Okur Yorumları

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: ip adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle pa ylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.

Yorum Yaz