DEMİŞLER Kİ-19-

FUZULİ “RİND ile ZAHİD” ADLI ESERİNDE:

EY ZAHİD!

Dünya lezzetini görmeyenin ondan elini-eteğini çekmesi çok kolaydır.

Mecburi yokluğun adını HİMMET koymak iş midir?

Zenginliği bulamaktan gönlü fakirliğe vermek iş midir?

Asıl hüner, dünyayı ele geçirip terk etmektir (1)

*

Hz.EBUBEKİR:

İstişarede doğru söyle, rey doğru olsun

Halka iyilik etmek, afetlerden ve belalardan masuniyeti muciptir

Mal hasislerde, silah korkaklarda, rey zaiflerde olursa iler bozulur

Ne söylediğini ve ne zaman söylediğini düşün (2)

*

Hz. ALİ:

Kendinize ve çoluk çocuğunuza iyiliği öğretin

Onları güzel edeb ve terbiye ile yetiştirin

Bir kimse hangi terbiye esasına göre büyür gençliğine erişirse, ihtiyarlığı da aynı hal üzere olur.

Evladına küçüklüğünde iyi edeb ve terbiye veren kimse büyüyünce onunla mesrur olur.

İşlerin sonucunu iyiden iyiye düşünmeyenler, hiç şüphesiz, bir gün pişman olacaklardır. (3)

*

ÇİN DARB-I MESELİ:

Ekmekçilerin ata bindiği

Doktorların yaya yürüdüğü

Mahkeme kapılarının önünde ot bittiği

Hapishanenin kapısına kilit vurulduğu gün imparatorluk iyi idare ediliyor demektir (4)

 

 

DEVLET ve SİYASET ADAMLARINDAN

ALİ İZZET BEGOVİÇ:

EY İSLAM!

Senin adın teslimiyettir. (5)

*

Yavuz Sultan SELİM han:

CESARET; ZAFERE

KARARSIZLIK; TEHLİKEYE

KORKAKLIK ise ÖLÜME götürür (6)

*

JUAN GOYTİSOLO:

“BOSNA TRAJEDİSİ, insanın yapabilecekleri hakkında en iyiyi ve en kötüyü gösteren eşsiz bir bilgi kaynağıdır” (7)

*

MALCOM X:

“Diktatörler ve işgalciler size hiçbir zaman özgürlük ikram etmezler. Özgürlüğü onlardan siz almalısınız” (8)

*

AYKUT EDİBALİ:

  “Bir toplum için en kötü şey seçkinlerin fesadıdır.

Türk toplumunun seçkinleri arasında soğukluğun, küskünlüğün ve kavganın zamanı değildir” (9)

*

KOCA RAGIP PAŞA:

“Miyan-ı güft u gûyda BED-MENİŞ, ÎHAM eder KUBHUN”

               (Şecaat arz ederken merd-i Kıptî sirkatin söyler)  (10)

 

HOCA-ÂLİM –BİLGİN-yazar

 

İBN-İ HALDUN (Mukaddime’den):

“Yenilerek başka kavimlerin idareleri altına giren kavimler çabuk YIKILIRLAR” (sayfa:447)

Devletin din ve inanca çağırması, kuvvetine üstelik bir kuvvet teşkil eder ve devletin temelini sağlamlaştırır (sayfa:448)

Devlette kudret ve ululuk ŞAHISLARDA TOPLANARAK nimetler ve refah vasıtaları son haddini bulduktan sonra, devletin ihtiyarlama çağı başlar (sayfa:449)

HÜKÜMDARLARIN uyruklarına karşı şiddetli muamelelerde bulunmaları, çoğunlukla, devletin nizam ve düzenini bozar. (sayfa:450)

ZULÜM, bayındır yerleri yıkar, yurdun bayındırlığını giderir. (sayfa:452) (11)

*

İMAM-I MÂTURÛDÎ, rüyaya itibar etmez;

Size MUHAMMED yetmiyor mu? Der.(12)

*

Merhum Ahmet YASİN:

“Zayıf hiçbir zaman zayıf olarak kalmaz; güçlü de hiçbir zaman güçlü olarak kalmaz.

Siz eğer sadece Allah’a güvenerek ve sadece Allah’ın ismini yüceltmek için cihad ederseniz mutlaka Allah’ın yardımı gelir.

Kuvvet silâhta, parada değil; iman ve akîdedir (13).

*

KUTADGU BİLİG:

               “Ölüme karşı gümüş fayda etseydi, insan gümüşü kendine fidye yapardı

İnsan ölüme karşı fidye verebilse idi, hükümdarlar fidye verir ve ölümden kurtulurlardı” (14)

*

BABANZÂDE Ahmed Naim (1872Bağdat-1934İstanbul):

“Eğer insan sorumlu tutulmayan bir yaratık ise dinen farz, haram ve mubah kılmanın ne anlamı kalır?

Bir insanın seçme gücü yoksa ona niçin bazı şeyleri serbest, bazılarını da yasak kılalım?

Bütün bu durumlarda iyi ile kötü insan arasında ne fark kalır? (15)

*

CÜBBELİ AHMET HOCA:

KALİTELİ BİR MİLLETİN KALİTESİZ NESLİ…

Şuursuz vaziyette bir nesil yetiştirdiler. . 

Şimdi bunlara ne laf anlatacaksın

Hangi ayeti, hangi hadisi okuyacaksın?! Aklı başında değil, anlamıyor ki.

Babasıyla konuşurken telefona bakıyor zaten

Anası bir şey söylüyor, o telefona bakıyor, duymuyor ki

... Anası yansa orada, kulağını tıkamış müzik dinliyor.

Koca Selçuklu’dan, koca Osmanlı’dan gelen bu kadar kaliteli bir milletin nesli bu kadar kalitesiz mi olmalıydı? (16)

 

YAZAR

Said ÇAMLICA:

“Tutunduğumuz İMAN DALI bizi hayatın sıkıntılarından (STRESTEN) çıkartamıyorsa, iman dalına ne kadar sağlam tutunduğumuzu sorgulamak zorundayız”(sayfa:24)

Tebessüm etmenin bile sevap olduğu bir dine mensup değil miyiz? Buna rağmen gülmek bir yana, acılarımızı HATIRLAMAMAK için sürekli İLAÇ kullanan insanlara ne demeli? Batının ürettiği çözümler-ilaç tedavileri-kendilerini bile kurtaramadı (sayfa:65)

Kaza ve belalardan korunmanın yollarını eczanelerde bulamazsınız (sayfa:70)

 “Strese girenin imanından şüphe ederim “ demişti babam (sayfa:95)

STRES, halkın dediği gibi “sıkıntıları kafaya takmak demektir.(sayfa:97) (17)

            *

HAKAN ARSLANBENZER:

“Hem hümanistim hem de Müslümanım demek, laikim ama Müslümanım demekten daha tutarsız.

Dini vicdana hapseden temel ideolojiye iman edip aynı zamanda Müslüman kalamazsınız

Hem hümanist hem Müslüman olunmaz” (18)

*

ZEYNEB MÜNTEHA POLAT:

“Millete ve neslimize bir gaye ve bir hedef vermek elzemdir, zaruridir.

Hedefsiz ve mefkûresiz bir cemiyet iki ayaklı cenazeden başka bir şey değildir.

Bizim, ecdaddan evlada devretmiş ve kökleşmiş olan en birinci gaye ve maksadımız” İman ve İslamiyet’tir” (19)

*

SENAİ DEMİRCİ:

“İman etmek bisiklete binmek gibidir. Sürekli pedal çevirmek gerekir. Yoksa gaflete düşer, şirke sürükleniriz” (20)

              *

Neslihan Nur TÜRK:

“Herkes bildiğinin öğretmenidir ve okul, öğretmenlik yaptığınız her yerdir.” (sayfa:78)

TÂVİZ, gücünü alır insanın… FEDAKÂRLIK ise, gücüne güç katar (sayfa:82)

TÂVİZ; dünyevî bazı kazançlara kavuşmana yol açsa da vicdanında sızıya, ruhunda huzursuzluğa sebep olur. FEDAKÂRLIK ise, dünyevî bazı kazançlardan mahrum kalmana sebep olsa bile, manevî bakımdan nice hayra erdiğini hissetmeni sağlar. Vicdanın rahat, ruhun sükûn içinde olur (sayfa:173)

Eğlencen cehenneme değil; cennete yaklaştırsın seni. Eğlen; ama gafil olma! Dinlen ama âtıl olma!

Nimet himmettir. Himmet oldukça da nimet bereketlenir.

Naz, niyaz ve tevbe, düsturun olsun (sayfa:176)

Emerek emek vermeden sütün gelmeyeceğini, bebekler bile bilir, sen bilmez misin? (sayfa:179) (21)

*

Sait ÇAMLICA:

Torunlarının karakterini, hikâyeler ve kıssalarla yoğuran dedeler ve nineler, TV’de evlilik programı izleyerek akşam ediyorlar (Sayfa:41)

Ayağa kalkın, ama amuda kalkmayın (Sayfa:234) (22)

*

Hakan TÜRKYILMAZ:

“İnsan VAV şeklinde doğar, bir ara doğrulunca kendini elif sanır” (23)

BATI

CHARLES MİSMER:

“Hıristiyanlar âlim olunca, Hıristiyanlıkla alâkaları kesilir

Müslümanlar ise cahil olunca İslamiyet ile alâkaları kesilir” (24)

*

EFLÂTUN:

“Parayı cimrilik derecesine varmadan harcamak, akıllığın başıdır” (25)

*

Dr. ROBERT ZANJONE (MİCHİGAN üniversitesi):

“Gülümserseniz kendinizi iyi, kaşlarınızı çatarsanız kendinizi kötü hissedersiniz” (26)

*

DESCARTES:

“Hür olmayan düşünce, düşünce değildir” (27)

*

H. BERGSON:

“İlim, sanat ve felsefeden yoksun insan toplulukları bulunmuştur ve hâlâ vardır. Fakat dinsiz bir insan topluluğu şimdiye kadar bulunmamıştır” (Sayfa:48)

PLATON:

“Felsefenin kaynağı hayrettir”

JASPERS:

“Hayret etmek öğrenmeye yönelmek demektir” (sayfa:70) (28)

ŞİİRLER

YUNUS EMRE:

İşidün iy yârenler aşk bir güneşe benzer

Aşkı olmayan gönül misal-i taşa benzer (29)

*

İbrahim SAYAR:

Dil ne bilir şekeri, şerbeti,

Aldığın lezzeti baldan mı sandın!

Ne arı, ne de ağaç verir nimeti,

Elmayı, narı daldan mı sandın! (30)

*

ARİF NİHAT ASYA:

Hased gururla savaşta,

GURUR KAF dağında derebeyi…

Onu da yaralarlar kanadından

Gelse bir şefkat meleği…

İyiliğin rütbesine

Türbedar oldu iyi.

Vicdanlar sakat

 Çıkmadan yarına

İyilikler getir, güzellikler getir

Âdemoğullarına (31)

*

ÖMER LEKESİZ (Söyleşi/Yusuf GENÇ):

“Dünya merkezli olarak konuşursak ilk giden KABİL’dir.

HABİL’i öldürmesinin bir vicdan üküne dönüşmesiyle Yemen’e gitmek zorunda kaldığı söylenilir.

Kimi kaynaklarda KÂİN diye anılır ki, onun gidişi bir yanıyla insanın dünyaya dağılmasına, zanaatın doğmasına doğru bir gidiştir (32)

*

Said ÇAMLICA:

“Bir kimse bir işle ciddi-ciddi meşgul olursa, o kimsede CAN SIKINTISINDAN eser kalmaz”.(33)

NOT: Okumaya talip ve hayran olan kardeşlerimize selam ve dua ile (Tavşanlı-06.09.2016-AY. ÇA)

---0----

Fatma BARBAROSOĞLU- İmaj Ve Takva-11. Baskı- Profil Yayıncılık-Nisan 2015-Sayfa:22

Ahmet TAŞGETİREN-Kur’an, Hadis ve İslam Büyüklerinden ALTIN ÖĞÜTLER-ERKAM Yayınları:71-İstanbul 1992-Sayfa:220

LÜTFİ DOĞAN-Toplumun Temelini sarsan Belli başlı Problemler (Huzur ve Saadetin esasları)- 6.Baskı-D.İ.B.yayınları:258- Ankara 2000-Sayfa:95

Mahir İZ-Din ve Cemiyet- İrfan yayınları:55- İstanbul 1973-Sayfa:20

Mustafa İSLAMOĞLU-Hac Risalesi –Denge yayınları:117- İstanbul 1998-sayfa,132

AYHAN DEMİR-YENİAKİT- 17.08.2016

ALİYA İZZET BEGOVİÇ- Tarihe Tanıklığım-Çeviri: Alev ERKİLET, Ahmet DEMİRHAN, Hanife ÖZ-Klasik 4.Kitap- İlk basım EKİM 2003-9.Basım 2014- Sayfa: V

Âdem ÖZKÖSE-Ümmet Coğrafyası-Pınar yayınları:325-3.Basım Ocak 2015-Sayfa:41

Oktay FAKIOĞLU- Umutlar Uyanırken - Bayrak yayınları- Aralık, 2007 İst.-Sayfa:44

Sait ÇAMLICA-Teknoloji Çağında CEMAATLERİN Bağlama Problemi– Oku-Yorum Yayınları-İst. Ekim 2014-Sayfa:223

Ahmet TAŞGETİREN-Kur’an, Hadis ve İslam Büyüklerinden ALTIN ÖĞÜTLER-ERKAM Yayınları:71-İstanbul 1992-Sayfa: Yukarıda belirtildi

Prof. Dr. Hayrani ALTINTAŞ- HABERTÜRK-19.08.2016-Saat:22.05

Dr. Yusuf el-KARDÂVÎ- Sosyal Hayatta İslâmî Terbiye- İlke Yayıncılık- Gerçek Hayat 2006 İst. Sayfa: 108

Ahmet TAŞGETİREN-Kur’an, Hadis ve İslam Büyüklerinden ALTIN ÖĞÜTLER-ERKAM Yayınları:71-İstanbul 1992-Sayfa: 509

BABANZÂDE Ahmed Naim- İslâm Ahlâkının Esasları- Sadeleştiren: Recep KILIÇ- TDV Yayınları:179-Ankara 1995-Sayfa:32

VAHDET GAZETESİ-01 KASIM 2015

Said ÇAMLICA- Stresli İMAN-Oku-Yorum Yayınları-İst. Nisan 2010-Sayfa: Yukarıda belirtildi

CİNS Aylık Şoför Mahalli DERGİ-Genel Yayın Yönetmeni: İsmail KILIÇARSLAN-Haziran 2016-Sayı:20

ZEYNEB MÜNTEHA POLAT- İslam ve Kadın- 4.Baskı-Yeni Asya Yayınları-İst.1975 –Sayfa:5

Sait ÇAMLICA-Teknoloji Çağında CEMAATLERİN Bağlama Problemi– Oku-Yorum Yayınları-İst. Ekim 2014-Sayfa:31

Neslihan Nur TÜRK-Dert bende Ne Gezer Beyim-Vecdimin Penceresinden-4- ERKAM yayınları:422- İst:2011- Sayfa: Yukarıda belirtildi.

Sait ÇAMLICA- Doğurmak ANNELİK Doyurmak BABALIK DEĞİLDİR – Oku-Yorum Yayınları-İst. Şubat 2012-Sayfa: Yukarıda belirtildi

Said ÇAMLICA- Stresli İMAN-Oku-Yorum Yayınları-İst. Nisan 2010-Sayfa:182

Oktay FAKIOĞLU- Umutlar Uyanırken - Bayrak yayınları- Aralık, 2007 İst.-Sayfa:17

Abdülkadir DEDEOĞLU- HANIMLARIN VAZİFELERİ (Kızlarımıza Öğütler)-Osmanlı Yayınevi- İst. 1983-Sayfa:17

Ali Erkan KAVAKLI- 24.11. 2001- AKİT Gazetesi

Nurettin TOPÇU – Türkiye’nin Maarif Davası- Yayına hazırlayanlar: Ezel ELVERDİ, İsmail KARA –Dergâh Yayınları:171- Nisan 2015-13. Baskı-Sayfa:

ALİYA İZZETBEGOVİÇ- Batı Doğu Arasında İSLAM- Çeviri: Salih ŞABAN-İst.2013- YARIN Yayınları:15-4.Baskı- Sayfa: Yukarıda belirtildi

Prof. Dr. F.Kadri TİMURTAŞ- Hayat TARİH MECMUASI-Sahibi: Şevket RADO-Sayı:5 -1 HAZİRAN 1967-Yıl:3-cilt:1-Sayfa:29

17OCAK 2016-YENİ AKİT

30.Ocak 2004- UFUK Takvimi

CİNS Aylık Şoför Mahalli DERGİ-Genel Yayın Yönetmeni: İsmail KILIÇARSLAN-Haziran 2016-Sayı:12

Said ÇAMLICA- Stresli İMAN-Oku-Yorum Yayınları-İst. Nisan 2010-Sayfa:200Paylaş: 

Okur Yorumları

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: ip adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle pa ylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.

Yorum Yaz