17.4.2020 12:18:00

İHALE İLANI

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) 

MUHTELİF TİP RULMAN SATIN ALINACAKTIR.

GLİ Müdürlüğü İhtiyacı Muhtelif Tip Rulman Temini mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İKN  : 2020/201503 

1-İdarenin 

a) Adı: TÜRKİYE KÖMÜR iŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) 

b) Adresi: HlPODROM CADDESINO: 1206330 AKKÖPRÜ YENİMAHALLE/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası: 3125401000 - 3125401660 

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-lhale konusu mal alımın 

a) Adı: GLİ Müdürlüğü İhtiyacı Muhtelif Tip Rulman Temini 

b) Niteliği, türü ve miktarı: 59 Kalem 1383 Adet Muhtelif Tip Rulrnan 

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer aları ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir 

c) Yapılacağı/teslim edileceği yh: GLİ Müdürlüğü Tunçbilek Tesellürn Ambarı 

ç) Süresi/teslim tarihi: işin süresi 4 (dört) aydır.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır. 

3-İhalenin 

a) İhale (son teklifverme) tarih ve : 14.05.2020 - 14:00 saati 

b) İhale komisyonunun toplantı  : TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü İhale Salonu yeri (e-tekliflerin açılacağı ad res) 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler İle yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fıyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 

4.1.2. Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin 

bilgileri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnarnede belirlenen geçici teminat bilgileri. 

4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler, 

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler, 

c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler. 

isteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

ç)İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi 

veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 

İstekliler imalatçısı veya yetkili satıcısı yada temsilcisi oldukları teklif ettikleri rulmanların marka ile sembolünü tekliflerinde açıkça belirtilecektir. Markası belirtilmeyen rulman teklifleri kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. • 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifsadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin taıı:amında % 15 (yüzde on.beş) oranında fıyat avantajı uygulanacaktır. 

7. Ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek, olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EK AP üzerinden gönderilecektir. 

9. istekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklifbirim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10. Bu ihalede, kısmı teklifverilebilir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiitme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklifverilemez. 

15. Diğer hususlar: 

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklifüzerinde bırakılacaktır. 


Yorumlar
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: ip adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle pa ylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Yorum Yaz
Galeri