Konusu: Satış İhalesi

1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereği Açık Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.
2. İhale Tarihi  /  Günü  /  Saati:  09 Mayıs 2023  /  Salı /  Tabloda belirtilen saatlerde
3. İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2
4. Pazarlık Süreci:
4.1. İhale günü satılmayan ARSALAR; kanuni süre olan -15- gün boyunca ihalede kalacaktır. Muhammen bedelin altına düşmemek kaydıyla 15 gün boyunca Encümenin toplandığı günler (Mücbir sebep harici Salı ve Perşembe) ihale süreci devam edecek olup, 15 gün içinde satılmazsa ihaleden kaldırılacaktır.
5. ÖDEME ŞEKLİ:
5.1. Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.
5.2. Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, peşinat ve vergiler ödendikten sonra tapu devri Belediye adına 1’inci derece 1’inci sıra ipotek yapılarak yıllık %9 yasal vade farkı (gün bazında) kanuni ipotek tesis edilmesi suretiyle devir işlemi yapılabilecektir. (Erken ödemelerde indirim uygulanmaz.)
6. VERGİ, HARÇ VS. HK.:
6.1. Muhammen Bedeller KDV hariç olarak yazılmıştır. (Bütün taşınmazlardan KDV alınacaktır.) Vadeli Satışlarda; vergi, harç vs. ödemeler peşinat ile birlikte peşin olarak ödenecektir.
7. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):
7.1. Gerçek kişiler için:
7.1.1. Nüfus cüzdan fotokopisi,
7.1.2. Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,
7.1.3. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
7.1.4. İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,
7.1.5. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
7.1.6. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri,
7.2. Tüzel kişiler için:
7.2.1. Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi
7.2.2. İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı,
7.2.3. İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
7.2.4 Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
7.2.5. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,
7.2.6. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
7.2.7. İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,
7.2.8. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.
8. Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim etmek zorundadır.

AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR
S.N Cinsi Mahalle Ada
Parsel
Durumu KDV Muhammen Bedel
(TL)
Geçici Teminat
(TL)
İhale Saati
1 Arsa Parmakören 5007/2 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (496,27 m²) %8 620.000,00 18.600,00 14.00
2 Arsa Parmakören 5007/3 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (496,27 m²) %8 620.000,00 18.600,00 14.02
3 Arsa Parmakören 5007/4 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (496,28 m²) %8 620.000,00 18.600,00 14.04
4 Arsa Parmakören 5007/6 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (496,27 m²) %8 620.000,00 18.600,00 14.06
5 Arsa Parmakören 5007/7 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (496,27 m²) %8 620.000,00 18.600,00 14.08
6 Arsa Parmakören 5008/1 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (551,25 m²) %8 758.000,00 22.740,00 14.10
7 Arsa Parmakören 5008/2 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (500,00 m²) %8 625.000,00 18.750,00 14.12
8 Arsa Parmakören 5008/3 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (500,00 m²) %8 625.000,00 18.750,00 14.14
9 Arsa Parmakören 5008/4 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (500,00 m²) %8 625.000,00 18.750,00 14.16
10 Arsa Parmakören 5008/5 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (500,00 m²) %8 625.000,00 18.750,00 14.18
11 Arsa Parmakören 5008/6 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (500,00 m²) %8 625.000,00 18.750,00 14.20
12 Arsa Parmakören 5008/7 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (500,00 m²) %8 625.000,00 18.750,00 14.22
13 Arsa Parmakören 5008/8 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (500,00 m²) %8 625.000,00 18.750,00 14.24
14 Arsa Parmakören 5008/9 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (500,00 m²) %8 625.000,00 18.750,00 14.26
15 Arsa Parmakören 5008/11 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (528,45 m²) %8 661.000,00 19.830,00 14.28
16 Arsa Parmakören 5008/12 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (502,50 m²) %8 628.000,00 18.840,00 14.30
17 Arsa Parmakören 5008/13 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (502,50 m²) %8 628.000,00 18.840,00 14.32
18 Arsa Parmakören 5008/14 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (502,50 m²) %8 628.000,00 18.840,00 14.34
19 Arsa Parmakören 5008/15 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (502,49 m²) %8 628.000,00 18.840,00 14.36
20 Arsa Parmakören 5008/16 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (502,50 m²) %8 628.000,00 18.840,00 14.38
21 Arsa Parmakören 5008/17 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (502,49 m²) %8 628.000,00 18.840,00 14.40
22 Arsa Parmakören 5008/18 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (502,50 m²) %8 628.000,00 18.840,00 14.42
23 Arsa Parmakören 5008/19 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (502,50 m²) %8 628.000,00 18.840,00 14.44
24 Arsa Parmakören 5008/20 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (554,06 m²) %8 762.000,00 22.860,00 14.46
25 Arsa Parmakören 5013/2 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (504,88 m²) %8 631.000,00 18.930,00 14.48
26 Arsa Parmakören 5013/3 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (504,88 m²) %8 631.000,00 18.930,00 14.50
27 Arsa Parmakören 5013/4 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (504,88 m²) %8 631.000,00 18.930,00 14.52
28 Arsa Parmakören 5013/5 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (504,88 m²) %8 631.000,00 18.930,00 14.54
29 Arsa Parmakören 5013/6 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (504,88 m²) %8 631.000,00 18.930,00 14.56
30 Arsa Parmakören 5013/7 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (504,89 m²) %8 631.000,00 18.930,00 14.58
31 Arsa Parmakören 5023/2 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (513,46 m²) %8 642.000,00 19.260,00 15.00
32 Arsa Parmakören 5023/3 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (513,46 m²) %8 642.000,00 19.260,00 15.02
33 Arsa Parmakören 5023/4 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (513,46 m²) %8 642.000,00 19.260,00 15.04
34 Arsa Parmakören 5023/5 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (513,46 m²) %8 642.000,00 19.260,00 15.06
35 Arsa Parmakören 5023/11 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (500,58 m²) %8 626.000,00 18.780,00 15.08
36 Arsa Parmakören 5023/12 Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kakas:0,60 Hmaks:7,00 (500,59 m²) %8 626.000,00 18.780,00 15.10

İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Hizmet Binası Kat:2) görülebileceği gibi, ücretsiz olarak aynı müdürlükten alınabilir.                                                       EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

 #ilangovtr BASIN NO: ILN01813408
 


Paylaş: