ESAS NO : 2023/217 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BİLGİLERİ 1- : Kütahya ili Merkez ilçesi Yıldırım Beyazıt Mah., 688 Ada, 37 Parsel, 3.105,00 m2 yüzölçümlü, Tarla Vasıflı Taşınmaz
KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 3.105,00 m2
TEKLİF EDİLEN BEDEL : 1.943,730,00-TL
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BİLGİLERİ 2- : Kütahya ili Merkez ilçesi Yıldırım Beyazıt Mah., 688 Ada, 34 Parsel, 4.132,00 m2 yüzölçümlü, Tarla Vasıflı Taşınmaz
KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 4.132,00 m2
TEKLİF EDİLEN BEDEL : 2.586,632-TL
MALİK BİLGİLERİ :COŞKUN KELER-ETEM CANER KELER- MEMDUH KELER- NACİYE KELER-
NEVİN NAZMİYE KALFA- SAİM KELER- SERMİN AKSOY-
SEVGİ KELER TOLA-SEVİL KARAKURT-AHMET SALAHATTİN KELER -
KAMULAŞTIRANKURUM : Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü
Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2023/217 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
Duruşmanın 18/07/2023 günü saat 11:05'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

  #ilangovtr BASIN NO:ILN01832254

 


Paylaş: