İ L A N

DOSYA NO : 2022/193 Esas KARAR NO :2022/586 Karar

Mahkememizin 29/12/2022 tarih ve 2022/193 Esas, 2022/586 Karar sayılı ilamı ile Mehmet ve Hatice oğlu, 1996 D.lu, SONER ÖZGÜNEŞ hakkında Kasten Yaralama suçundan 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Hakeret suçundan BERAATİNE, sanığın yokluğunda mahkeme kararının tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği, mahkeme kararının sanığın adresinin tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden tebligatın gazete yoluyla ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla,7201 sayılı yasanın 28. ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde Kanun Yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

 #ilangovtr BASIN NO:ILN01826619


Paylaş: