KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkez Kızılcaören Köyü 103 ada, 130 parsel, 63000,00m2 yüz ölçümlü,Tarla vasıflı taşınmaz
KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 486,23 m2 (İrtifak Hakkı)
TEKLİF EDİLEN BEDEL : 1.002,85 TL
MALİK BİLGİLERİ : Saadet KAYA vd.
KAMULAŞTIRAN KURUM BOTAŞ
Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2023/170 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
Duruşmanın 21/07/2023 günü saat 10:05'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.

 #ilangovtr BASIN NO:ILN01821865


Paylaş: