KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkez Kızılcaören Köyü 103 ada, 53 parsel, 7401,65 m2
yüz ölçümlü,Tarla vasıflı taşınmaz
Kütahya Merkez Kızılcaören Köyü 136 ada, 86 parsel, 5019,81 m2 yüz ölçümlü,Tarla vasıflı taşınmaz
KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 53 parsel için 280,38m2 (İrtifak Hakkı)
86 parsel için 803,83m2 (İrtifak Hakkı)
TEKLİF EDİLEN BEDEL : 53 parsel için : 1387,88 TL
86 parsel için : 3.978,96 TL
MALİK BİLGİLERİ : Yusuf ÖZDEMİR vd.
KAMULAŞTIRAN KURUM BOTAŞ
Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2023/166 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
Duruşmanın 21/07/2023 günü saat 10:25'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.11/04/2023

 #ilangovtr BASIN NO: ILN01821383


Paylaş: