KAMULAŞTIRMA İLANI

Kütahya ili, Şaphane ilçesi, Uğurlugüme Köyü/Mahallesinde bulunan aşağıda bilgileri yazılı taşınmazın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 21/12/2018 tarih ve 2018/116 sayılı onayına istinaden Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldığı, kıymet takdir komisyonu oluşturulduğu ve kıymet takdir komisyonu tarafından yapılan araştırma neticesinde 237 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilen 1.107,04 m² lik kısmının değeri 374.342,61 TL belirlenerek mahkememizde bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. İlgililerine 4650 S.K. değişik 2942 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur.İL: KÜTAHYAİLÇE:ŞAPHANE KÖY. : UĞURLUGÜME
Esas No Ada/ Parsel Toplam+ Yüzölçümü Malik Baba Adı Niteliği
2023/210 0/237 1.107,04 m² Tevfik KANAT Yüksel Tarla

 #ilangovtr BASIN NO:ILN01825065


Paylaş: