26.6.2020 11:42:00

İHALE İLANI

TERAS YAPIMI, TOPRAK İŞLEME VE DİKENLİ TEL YAPIMI HİZMETİ 

ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TAVŞANLI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 

KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Tunçbilek Orm İşletme Şefliği Suni Tensil sahasında Teras yapımı,Toprak işleme ve dikenli tel yapımı hizmet alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/300624    

1-İdarenin    

a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TAVŞANLI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    

b) Adresi : KAVAKLI MAHALLESI TUNÇBILEK CADDESI 2 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA    

c) Telefon ve faks numarası : 2746144995 - 2746144970    

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı :Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Tunçbilek Orm İşletme Şefliği Suni Tensil sahasında Teras yapımı,Toprak işleme ve dikenli tel yapımı hizmet alımı işi    

b) Niteliği, türü ve miktarı : Diri örtü temizliği 15 ha,Ekskavatörle gradoni şeklinde toprak işlemesi (Buror Teras) yapımı 35 km, İkili riperle alt toprak işlemesi 15 ha, Dikenli Tel Çit İhatası 4,1 km

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.    

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Tunçbilek Orman İşletme Şefliği 351 nolu bölmelerde yapılacaktır.    

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 15.07.2020, işin bitiş tarihi 31.08.2020    

d) İşe başlama tarihi : 15.07.2020  

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.06.2020 - 11:30    

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Müdür yardımcısı Odası  

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:    

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.    

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:    

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:    

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.    

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:    

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak; tek sözleşmeye bağlanmış Ağaçlandırma, Silvikültür, Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrolü çalışmalarında yapılan toprak işleme,Teras yapımı diri örtü temizliği işleri benzer iş olarak kabul edecektir.  

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 


Yorumlar
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: ip adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle pa ylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Yorum Yaz
Galeri