TBMM Genel Kurulda KÜTAHYA Vekilleri Söz Aldılar
11.7.2019 10:19:00
248

TBMM Genel Kurulunda Kütahya Milletvekili Ahmet Tan,gündem dışı söz aldı,Geçen hafta Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın Kütahya ile ilgili baştan sona olumsuzluklarla dolu tablosuna cevap verdi.Milletvekili Kasap da yeniden cevap hakkı istedi.

Milletvekili Ahmet Tan’ın  “İşine geldiğinde kuş, işine geldiğinde deveyim." diyen devekuşu kıssası geliyor.”  Benzetmesi, “ismen sataşma” olarak değerlendirildi. Milletvekili Kasap” Yeniden bu yönde söz aldı, Kütahya eleştirilerine yeniden konuşmasında yerverdi. 

MİLLETVEKİLİ AHMET TAN, MİLLETVEKİLİ KASAP’IN ELEŞTİRİLERİNE CEVAP VERDİ 

“KÜTAHYA'YI VE KÜTAHYALIYI İTİBARSIZLAŞTIRMANIN VE HAKARET ETMENİN NE KENDİSİNE NE İLİMİZİ NE DE HALKIMIZA HİÇBİR FAYDASI YOKTUR, OLMAYACAKTIR.” 

Milletvekili Tan, Milletvekili Kasap’ın geçen günlerdeki konuşmasında yeralan bazı eleştirilere şöyle cevap verdi: 

“CHP Kütahya Milletvekili, siyanür kullanımı ve doğa tahribatı gerekçesiyle Murat Dağı'nda işletme kurulmasına karşı çıkarken, daha bundan dört beş ay önce, yerel seçim sürecinde, yine, otuz yıldır açık ocak işletmeciliği yapan ve gümüşün işlenmesinde siyanür kullanan gümüş fabrikasının önünde "Burası kapanmasın, çalışmasına devam etsin." diye beyanatlar veriyordu ve gösteriler yapıyorlardı. Şimdi bu tavrı görünce bizlerin aklına "İşine geldiğinde kuş, işine geldiğinde deveyim." diyen devekuşu kıssası geliyor.

Bizler ve halkımız, sizden tavrınızı belirlemenizi ve bir duruşunuzun olmasını bekliyoruz. Yani siyanürle altın çıkartılmasına karşı çıkarken niye siyanürle gümüş çıkartılmasının yanındasınız?

Yine, CHP milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın geçen hafta Meclis kürsüsünden yollarımız için söylediği -ifadesini aynen söylüyorum- "Cumhuriyette yapılan yollara ilave yapılmamış." sözünü bizler değil, üzerinden geçtiği yollar yalanlıyor.

Yine, aynı milletvekilinin Emet'te sülfürik asit fabrikası için geçen yıl "Bu fabrika yapılmayacak, AK PARTİ'liler sizi kandırıyor." ifadesini de yapımı devam eden sülfürik asit fabrikasının temelleri, duvarları, Emet ve Hisarcık halkı yalanlıyor, yarın da orada çalışacak hemşehrilerimiz yalanlayacak.

Yine, geçen hafta Meclis kürsüsünden CHP milletvekili Sayın Kasap'ın hem meslektaşı olan hem de ilimize hizmet için gayret göstermiş, önceki dönem milletvekilimiz, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Vural Kavuncu için "Boş kalmasın diye dekan, rektör yapılıyor." ifadesini talihsiz bir açıklama olarak değerlendiriyor ve kendisine yakıştıramıyorum. 

Kütahya'yı ve Kütahyalıyı itibarsızlaştırmanın ve hakaret etmenin ne kendisine ne ilimizi ne de halkımıza hiçbir faydası yoktur, olmayacaktır.” 

Ayrıntılar : Tutanaklarda KÜTAHYA MİLLETVEKİLLERİ KONUŞMALARI

TBMM  GENEL KURULUNDA KÜTAHYA MİLLETVEKLLERİNİN KONUŞMALARI   

Gündem dışı ilk söz, Kütahya değerleri ve ildeki gelişmeler hakkında söz isteyen Kütahya Milletvekili Ahmet Tan'a aittir.

Buyurun Sayın Tan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AHMET TAN (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsım adına gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle ekranları başında bizleri izleyen Kütahyalı hemşehrilerimi, aziz milletimizi ve Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.

Kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Kütahya'mız çelebi ruhlu insanlarıyla, doğasıyla, şifalı termal sularıyla, tarih ve kültür turizmiyle içinde birçok değeri barındırmakta ve 650 milyon dolarlık ihracatıyla ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır.

Kütahya'mızda birinci, ikinci, Gediz ve Tavşanlı Organize Sanayi Bölgeleriyle birlikte şu an yapılmakta olan Zafer Organize Sanayi Bölgesi ve Simav Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgelerinin ilimiz ve ülkemiz ekonomisine, istihdama ve ihracata ilave çok ciddi katkılarının olacağı muhakkaktır.

Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin doğal gaz ve elektrik meseleleri çözüme kavuşturulmuş olup, inşallah, 2021 yılında, Simav Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin ise önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Sanayicilerimizi organize sanayi bölgelerimize, turizmcileri de farklı turizm alanlarına yatırım yapmaları için ilimize davet ediyoruz ve sizleri de bekliyoruz inşallah.

Kütahya'mızın il bağlantı yolları bölünmüş yol olarak tamamlanmış, ilçe bağlantı yollarımızdan Emet-Tavşanlı, Hisarcık-Emet, Tavşanlı-Dursunbey-Harmancık, Emet-Simav, Çavdarhisar-Emet, Abide-Simav-Bigadiç, Balıköy-Dağardı-Simav, Abide-Uşak yolları müteahhitlerin uhdesindedir ve çalışmaları devam etmektedir. Bununla beraber, sadece müteahhidin iş bıraktığı Domaniç-Tavşanlı yolu ile 35-40 kilometrelik Emet-Hisarcık-Gediz yolunun ihaleye çıkması için çalışmalarımız devam etmektedir.

İlimizin bir başka cevheri olan ve ülkemiz rezervinin yüzde 70'i Kütahya'da bulunan bor madeniyle ilgili 1'inci ve 2'nci Borik Asit Fabrikası, borik asit zenginleştirme ünitesi, AK PARTİ iktidarları döneminde ilimize kazandırılmış ve şu an hepsi de faaliyetlerine devam etmektedir. Yine bu sene temelini attığımız ve 2021 yılında faaliyete geçecek sülfürik asit fabrikası yapımı ve yatırımı devam etmektedir. Bor karbür fabrikasının olmazsa olmazlarından sülfürik asit fabrikasının faaliyete geçmesiyle birlikte, inşallah, bor karbür fabrikası da Kütahya'mızda kurulacaktır. Bu husustaki çalışmalar ve irtibatlarımız devam etmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kütahya gündeminde olan Murat Dağı altın madeni hakkında başlatılan hukuki süreç devam etmektedir. Ancak burada madalyonun diğer bir yüzünü de sizlerle ve milletimizle paylaşmadan geçemeyeceğim. CHP Kütahya Milletvekili, siyanür kullanımı ve doğa tahribatı gerekçesiyle Murat Dağı'nda işletme kurulmasına karşı çıkarken, daha bundan dört beş ay önce, yerel seçim sürecinde, yine, otuz yıldır açık ocak işletmeciliği yapan ve gümüşün işlenmesinde siyanür kullanan gümüş fabrikasının önünde "Burası kapanmasın, çalışmasına devam etsin." diye beyanatlar veriyordu ve gösteriler yapıyorlardı. Şimdi bu tavrı görünce bizlerin aklına "İşine geldiğinde kuş, işine geldiğinde deveyim." diyen devekuşu kıssası geliyor.

Bizler ve halkımız, sizden tavrınızı belirlemenizi ve bir duruşunuzun olmasını bekliyoruz. Yani siyanürle altın çıkartılmasına karşı çıkarken niye siyanürle gümüş çıkartılmasının yanındasınız?

Yine, CHP milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın geçen hafta Meclis kürsüsünden yollarımız için söylediği -ifadesini aynen söylüyorum- "Cumhuriyette yapılan yollara ilave yapılmamış." sözünü bizler değil, üzerinden geçtiği yollar yalanlıyor.

Yine, aynı milletvekilinin Emet'te sülfürik asit fabrikası için geçen yıl "Bu fabrika yapılmayacak, AK PARTİ'liler sizi kandırıyor." ifadesini de yapımı devam eden sülfürik asit fabrikasının temelleri, duvarları, Emet ve Hisarcık halkı yalanlıyor, yarın da orada çalışacak hemşehrilerimiz yalanlayacak.

Yine, geçen hafta Meclis kürsüsünden CHP milletvekili Sayın Kasap'ın hem meslektaşı olan hem de ilimize hizmet için gayret göstermiş, önceki dönem milletvekilimiz, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Vural Kavuncu için "Boş kalmasın diye dekan, rektör yapılıyor." ifadesini talihsiz bir açıklama olarak değerlendiriyor ve kendisine yakıştıramıyorum.

Kütahya'yı ve Kütahyalıyı itibarsızlaştırmanın ve hakaret etmenin ne kendisine ne ilimizi ne de halkımıza hiçbir faydası yoktur, olmayacaktır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Tan.

AHMET TAN (Devamla) - Bu duygu ve düşüncelerle, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'mızın daha da gelişmesi ve kalkınması, insanlarımızın huzur ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz diyor, Genel Kurulu ve yüce milletimizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Gündem dışı ikinci söz, Murat Dağı'nda altın madeni…

ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) - Sayın Başkan, bir sataşma var ismen.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, sayın hatip ismen bir sataşmada bulundu, nazarı dikkatinizden kaçmış olabilir. Gerçi, ilk söz aldığımda görevinizde başarılar dileyecektim ama birden söz verince dileyemedim, birazdan o görevi yerine getireceğim.

Uygun görürseniz, ismen bir sataşma olduğu için Kütahya Milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap konuşacaktır.

BAŞKAN - Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Sayın Kasap, siz de ikinci bir sataşmaya mahal vermeden konuşun lütfen.

ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) - Vermeyeceğim Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sürenizi yedi dakika olarak başlatıyorum.

Gündem dışı söz de sizindi, Murat Dağı'nda altın çıkarılması projesi hakkında söz istemiştiniz, ikisinin süresini birlikte size veriyorum.

Buyurun.

ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) - Sayın Başkan, yeni görevinizde başarılar dilerim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

ALİ FAZIL KASAP (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kütahya bor madeni yönünden dünya rezervinin yüzde 70'ini haiz olan bir ilimiz. Yerel seçim öncesi Kütahya'ya bor karbür fabrikası yapılacak diye bir söz verilmişti iktidar partisinin o zamanki…

AHMET TAN (Kütahya) - Sülfürik asit fabrikası…

ALİ FAZIL KASAP (Devamla) - Bor karbür fabrikasının Balıkesir'de temeli atıldığı dönemde -O zamanki Bakan Berat Albayrak'tan istendi- şöyle denmişti: "Sayın Bakanım, bir de Kütahya'ya böyle bir söz verelim." Aradan bir hafta geçti. "En büyüğünü de Kütahya'ya yapacağız." diye bir söylemde bulunuldu. Hâlâ bor karbür fabrikasını bekliyoruz.

Bor, hammadde olarak, borik asit olarak işlenip yurt dışına ihraç edilen bir madde, yapılan hiçbir şey yok.

Onun dışında, yol yapıldı. Biz, kervansaray kültürü olan bir ülkeyiz. Şehirlerarası yollar yapıldı, duble yollar yapıldı ama şehir bağlantı yolları, ilçe bağlantı yolları ve köy yolları yapılmadı. Ben, Sayın Vekilimizin kendisinden Karbasan yoluna gitmesini isterim, Şeyhler'in yoluna gitmesini isterim.

AHMET TAN (Kütahya) - Karbasan yolu sıcak asfalt.

ALİ FAZIL KASAP (Devamla) - Kütahya'nın Sırören köyüne gitmesini isterim, sizin gitmediğiniz yerlere gitmenizi isterim.

Onun dışında, şu anda, Kütahya'da Dumlupınar diye bir ilçemiz var. Yakında, 30 Ağustosta, Dumlupınar Meydan Muharebesini, Büyük Taarruzu, Başkomutanlık Meydan Muhaberesini anacağız. Bin nüfuslu bir ilçe ve burada yapılmış bir tek tesis yok. Tek bir tesis yapıldı sosyal donatı olarak, o da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Bey'in yaptığı bir sosyal tesistir, konaklama tesisidir. Onun dışında, yapılan hiçbir şey yok. Dumlupınar bin nüfusludur. Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesi var, adını Dumlupınar ilçemizden alıyor ama Dumlupınar'da bir tek meslek yüksekokulu dahi yoktur adını oradan almasına rağmen.

Onun dışında, hastanesi olmayan bir yerde tıp fakültesi kuruldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi kuruldu, bu Türkiye'ye mahsus bir şey herhâlde. Kütahya'da devlet hastanesi yoktur, merkezdeki hastanenin adı da Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesiydi, kendim de çalıştım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi oldu.

Kütahya'da ve birçok ilimizde kurulan sağlık bilimleri üniversitelerine -bakın isterseniz, çoğu da eski milletvekilleridir- eski milletvekilleri şu anda rektör olarak atanmışlardır. Benim söyleyeceklerim bu kadar.

Teşekkür ediyorum.

Başkanım, gündem dışı da…

BAŞKAN - Gündem dışı için söz veriyorum.

Buyurun.

ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) - Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; Kütahya'nın Gediz bölgesinde, Murat Dağı'nda altın madeni çıkarılması projesi hakkında gündem dışı söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, seçim bölgem Kütahya'da Gediz ilçesinde yer alan Gediz Havzası için büyük bir öneme sahip Murat Dağı'nda siyanürle altın madeni çıkarılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇED Raporu olumlu verildi. Bu karar Gediz Havzası'nı yok etmektedir. Gediz Nehri'nin kirlenmesine, tarım alanlarının yok olmasına ve çevre katliamına yol açacaktır. Doğal dengeyi bozacak, suyumuzu, havamızı, insan sağlığını tehlikeye sokacak bu kararın kabul edilmesi mümkün değildir. Bu karar, başta Kütahya olmak üzere Manisa, Uşak, İzmir, Eskişehir illerimiz de dâhil olmak üzere toplamda 21 ilçenin bölümlerini de içine alan bir alanı etkilemektedir. Gediz Havzası'nın toplam alanının 17 bin kilometrekare olduğu ve Türkiye'nin yüz ölçümünün yüzde 2,7'sini oluşturduğu dikkate alınırsa, nüfusun büyük çoğunluğunun endüstriyel faaliyetlerin ve sulamalı tarım alanlarının bu havza içinde yer almakta olduğunu görürüz. Murat Dağı'nın altın madenine açılmasına izin verilmemelidir.

Değerli milletvekilleri, öyle bir havzaya ismini veren Gediz Nehri tam 275 kilometre uzunluğundadır. Gediz Nehri'nin 175 kilometresi Manisa ili, 40 kilometresi Kütahya ili, 25 kilometresi Uşak ili, 35 kilometresi ise İzmir ili topraklarında bulunmaktadır. Havzada su talebinin yaklaşık yüzde 80'i tarımsal sulama amaçlıdır. Havza, Gediz Nehri'nin oluşturduğu çok verimli ova topraklarına ve tarıma elverişli bir iklime sahip olduğundan, Ege Bölgesi tarımında ilk sırada yer almaktadır. Arazi dağılımına göre tarım alanları havzanın yüzde 50'sini oluşturur. Gediz, Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Menemen Ovalarındaki toplam tarımsal üretim Türkiye'nin toplam tarımsal üretiminin yüzde 10'udur, Gediz Nehri bittiğinde bu üretim kaybolacaktır. Türkiye'de bulunan sebze alanlarının yüzde 6'sı, zeytin alanının yüzde 10'u; üzüm bağının yüzde 16'sı bu havzadan etkilenmektedir. Şimdi, Murat Dağı'nda altın madeni çıkarılması uygulamasına göz yumulursa İzmir Körfezi'ne dökülen Gediz Nehri alanlarının yok olmasıyla karşı karşıya kalacağız. Bu yüzden Çevre ve Şehircilik Bakanlığını bu konuda tekrar uyarıyoruz, sorumluluğa davet ediyoruz.

Altın madeni çıkarılmak istenen Murat Dağı'nın başka bir önemi var, tarımsal önemin dışında tarihî olarak da büyük önem arz ediyor, şöyle ki: Murat Dağı Yunan Komutan Trikoupis'in yakalandığı dağdır. Gediz, Kurtuluş Savaşı'nın önemli bir parçasıdır. Murat Dağı'nın eteklerinde Başkomutanlık Meydan Muharebesi gerçekleşmiştir, 137 bin şehidimiz vardır. Altın madeni açılmak istenen Murat Dağı'nı içine alan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin geçtiği yeri kapsayan, Başkomutanlık Meydan Savaşları zafer tarih alanı kurulması hakkında kanun teklifini geçen hafta vermiş bulunmaktayız. Değerli Kütahya Milletvekili arkadaşlarımdan da -hatta bölge milletvekillerinden- Millî Mücadele'nin geçmiş olduğu bu alanın "Kurtuluş Savaşı zafer tarih alanı" olarak ilan edilmesi hakkında vermiş olduğumuz kanun teklifini desteklemelerini talep ediyorum.

Ayrıca, Kütahya'daki gümüş fabrikasından siyanür akmıştı. Bizim karşı gelmemiz Kütahya'daki gümüş madenine değil idi, Kütahya'da yapmış olduğumuz eylem, oradan özlük hakları lağvedilerek, özlük hakları tanınmadan işsiz bırakılan, kapının önüne bırakılan işçilerimizin hakkını savunmak için idi. Fabrikanın kapanması, madenin kapanmasıyla ilgili bir talebimiz olmamıştır. Bütün işçiler, bütün Türkiye de o durumu biliyor. Sayın vekillerim de bilirler, yaklaşık bin işçi şu anda özlük haklarını kaybetmiş olarak sokaktadır, işsizdir, açtır. Kütahya'da İŞKUR'a kayıtlı mevcut 31 bin işsiz vardır, bin işçinin kışın ortasında, ocak ayında işsiz kaldığı… Sayın vekillerimi de aynı işçilerle omuz omuza görmek isterdim.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.


Yorumlar
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: ip adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle pa ylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Yorum Yaz