8.2.2018 10:58:00
387

TAVŞANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No: 2017/23 Satış.

Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Üyücek köyü köyiçi mevkii, 179 ada 15 parselde kayıtlı üzerinde 52,90m2 oturum alanlı besi damı ile, bölüntülü samanlık bulunan ahşap ahır ve arsa 9.212,80-TL.den satışa çıkarılmıştır.

İş bu ilana konu taşınmaz için; 1. Satış Günü: 08/03/2018 günü saat 11:30 – 11:35 arası TAVŞANLI BELEDİYESİ 3. KAT TOPLANTI SALONU’nda açık artırma suretiyle yapılacağı (birinci artırmanın yirmi gün öncesinden artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar “esatis.uyap.gov.tr.” adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir), bu artırmada takdir olunan değerin %50’si ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunacağı, alıcı çıkmadığında 2. Satış 03/04/2018 günü aynı yer ve saatlerde yapılacağı (elektronik ortamda “esatis.uyap.gov.tr.” adresinden birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar teklif verilecektir.), bu artırmada takdir olunan değerin %50’sini ve satış masraflarını geçmek şartı ile aynı değerlerden ihale olunacağı,

Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi, para veya memurluğumuza ait Vakfı Bank Tavşanlı Şubesindeki TR850001500158007306127555 İBAN nolu hesaba T.C kimlik ve dosya nosu yazmak suretiyle yatırılarak makbuzunu veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız ve süresiz” teminat mektubu vermeleri gerekir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık harcı taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, ihale ve taşınmazla ilgili ayrıntılı bilgi almak ŞARTNAMEYİ görmek isteyenlerin yukarıdaki dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları veya masrafları gönderildiğinde isteyen alıcıya bir örneğin gönderilebileceği,

İşbu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.18/01/2018

 

 

 

 

 

 

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyemiz bünyesinde mevcut bulunan araçlarda ve Artırma Tesisinde kullanılmak üzere Motorin ve Kurşunsuz Benzin 95 Oktan alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/43091

1-İdarenin

a) Adresi

:

YENI MAHALLE CUMHURIYET MEYDANI NO:1 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2746123006 - 2746123006

c) Elektronik Posta Adresi

:

bilgi@tavsanli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Motorin=320.000 litre Kurşunsuz Benzin (95 oktan)=12.000 litre 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim Yeri

:

Motorin ihtiyaç duyulduğunda en geç 3 (üç) gün içinde kendisine ait araçla Belediyemiz Destek Hizmetlerinde bulunan tanka,, Kurşunsuz Benzin ile Motorin kullanan bazı araçlara pompa teslimi alınacaktır. Bu nedenle yüklenicinin belediye mücavir alan sınırları içerisinde pompa istasyonu olmalıdır.

c) Teslim Tarihi

:

Motorin ihtiyaç duyulduğunda en geç 3 (üç) gün içinde kendisine ait araçla Belediyemiz Destek Hizmetlerinde bulunan tanka,, Kurşunsuz Benzin ile Motorin kullanan bazı araçlara pompa teslimi alınacaktır. Bu nedenle yüklenicinin belediye mücavir alan sınırları içerisinde pompa istasyonu olmalıdır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yeni Mh. Cumhuriyet Meydanı No:1 Tavşanlı / KÜTAHYA

b) Tarihi ve saati

:

26.02.2018 – 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet  belgesi veya belgeler;

a)      İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

b)      İstekli bir “ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi” ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş “ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,

c)      İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tavşanlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Tavşanlı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalnacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 


Yorumlar
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: ip adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle pa ylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Yorum Yaz