5.7.2019 10:45:00
335

 

TAVŞANLI MERKEZİNDE BULUNAN 4 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 11 REHBER PERSONEL VE 11 ARAÇ İLE 181 GÜN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİSİ TAŞIMA İŞİ

TAVŞANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

Tavşanlı Merkezinde Bulunan 4 Taşıma Merkezi Okula 11 Rehber Personel ve 11 Araç ile 181 Gün Özel Eğitim Öğrencisi Taşıma İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 

İhale Kayıt Numarası : 2019/314929  

1-İdarenin

 

a) Adresi : Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı Ş.A.Gaffar Okkan Cad.No:2 TAVŞANLI/KÜTAHYA 43300 CUMHURİYET MEYDANI TAVŞANLI/KÜTAHYA    

b) Telefon ve faks numarası : 2746141064 - 2746143696    

c) Elektronik Posta Adresi : tavsanli43@meb.gov.tr    

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  

 

2-İhale konusu hizmetin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 Araç ve 11 Rehber Personel İle 181 Gün Öğrenci Taşıma İşi Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.    

b) Yapılacağı yer : Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizm.Şub    

c) Süresi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020  

3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer : Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı Ş.A.Gaffar Okkan Cad.No:2 TAVŞANLI/KÜTAHYA 43300    

b) Tarihi ve saati : 29.07.2019 - 10:00  

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:    

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.    

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:    

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:    

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.    

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:    

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektöre yapılmış olan her türlü personel ve öğrenci taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir.Kamu veya Özel Sektöre yapılmış olan her türlü personel ve öğrenci taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir.  

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

 

7. İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizm.Şub. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

 

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.    

2019-2020  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM TAŞIMA GÜZERGAHLARI VE TAŞINACAK    

ÖĞRENCİ-VELİ-REHBER PERSONEL SAYILARI    

SERVİS 

TÜRÜ HAT 

NO TAŞIMA MERKEZİ OKULLAR TAŞINACAK YERLEŞİM YERLERİ ÖĞR. SAYISI TAŞINAN

VELİ SAYISI REH. PERS. SAYISI İSTENEN ARAÇ KAPASİTESİ GÜZERGAH UZUNLUĞU    

  KM    

KÖY-BELDE İLÇE MERKEZİNDEKİ SERVİSLER 1 Mülayim Dede Özel Eğitim Okulu

Tavşanlı Özel Eğitim Okulu HAT-1

Domaniç Ortaca - Fıranlar - Yeşilköy-

Saruhanlar 5 1 1 7 62    

  2 Mülayim Dede Özel Eğitim Okulu

Tavşanlı Özel Eğitim Okulu HAT-2

Domaniç Çukurca-Merkez- Karaköy-Tunçbilek-

Gürağaç 8 6 1 15 58    

  3 Mülayim Dede Özel Eğitim Okulu

Tavşanlı Özel Eğitim Okulu HAT-3

Köseler - Artıranlar - Yeniköy - Şapçı Köyü 4 2 1 7 54    

  4 Mülayim Dede Özel Eğitim Okulu

Tavşanlı Özel Eğitim Okulu HAT-4

Emet Bahatlar-Emet Köprücek - Başköy - Gölcük - Göbel - Tepecik 8 0 1 9 62    

  5 Mülayim Dede Özel Eğitim Okulu

Tavşanlı Özel Eğitim Okulu

Subaşı İlk/Ortaokulu HAT-5

Ayvalı-Derecik-Ömerbey-İstasyon - Ada - Çardaklı 10 2 1 13 25    

  6 Tavşanlı Özel Eğitim Okulu HAT-6

İsa Köy - Hanımçeşme - Bağlık - Subaşı 9 2 1 12 27    

  7 Tavşanlı Özel Eğitim Okulu

Yıldırım Beyazıt Ortaokulu HAT-7

Dağçeşme - Moymul  - Durak 12 2 1 15 7    

  8 Mülayim Dede Özel Eğitim Okulu

Tavşanlı Özel Eğitim Okulu HAT-8

Çakıllı - Akçaşehir - Kuruçay 4 1 1 6 53,5    

  9 Tavşanlı Özel Eğitim Okulu HAT-9

Yeni Mah. - Kavaklı - Ulucamii - Yıldırım Beyazıt 12 3 1 16 5,9    

  10 Mülayim Dede Özel Eğitim Okulu

Subaşı İlk/Ortaokulu HAT-10

Çukurköy - Bağlık - Subaşı - Yıldırım Beyazıt - Hanımçeşme - Çırçırçeşme 7 2 1 10 9,5    

  11 Mülayim Dede Özel Eğitim Okulu

Subaşı İlk/Ortaokulu HAT-11

Durak - Kavaklı - Yeni Mah. 10 2 1 13 7,3    

TOPLAM 89 23 11 123 371,2  Yorumlar
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: ip adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle pa ylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Yorum Yaz