Muratdağı Bu Kez ALTIN’larıyla Konuşuluyor
12.6.2019 12:57:00
556

Kayak Merkezi,Termal kaynakla birlikte kayak tesisleri bulunan ender dağ,Eşsiz endemik(sadece Muratdağına özgü)bitkileriyle,Şelalesiyle,Ege’nin can damarı Gediz nehrinin çıkış yeri olmasıyla

her mevsim başka doğal güzelliğiyle, dünya ve Türkiye’de çok konuşulan MURATDAĞI şimdi Altın madeninin işletilmesi girişimiyle konuşuluyor. 2017 yılında halkın katlım toplantısı da yapılarak bugüne gelen , İtirazlar nedeniyle henüz başlamayan proje hakkında, ayrıntılı bilgileri okuyucularımız için derledik 

Konu yeni değil, ekte fotoğrafı olan : gazetelerde halkın katılımı duyurusu yapılmış. ÇED RAPORUNDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKLİYLE; 

“17.01.2017 Tarihinde saat:11:00’de Uşak İli, Banaz İlçesi Küçükler Köyü Köy Kahvehanesi’ nde Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenmiştir. Toplantı tarihinden önce ülke çapında yayın yapan Posta Gazetesi’nde ve yerel yayın yapan Uşak İlk Haber Gazetesi’nde olmak üzere 2 ayrı gazetede toplantı ilan edilmişti  

18.01.2017 Tarihinde saat: 11:30’da Kütahya İli, Gediz İlçesi Karaağaç Köyü Düğün Salonu’nda Halkın katılımı toplantısı düzenlenmiştir. Toplantı tarihinden önce ülke çapında yayın yapan Posta Gazetesi’nde ve yerel yayın yapan Kütahya Dumlupınar Gazetesi’nde olmak üzere 2 ayrı gazetede toplantı ilan edilmiştir 

Proje kapsamında; Kütahya ve Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile irtibat kurularak toplantı ile ilgili yazışmalar yapılmış ve ilan metinleri gönderilmiştir. Ayrıca; toplantı ile ilgili olarak ilan metinleri de asılmıştır.” 

3 İMZALI BİR BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI 

AK Parti Kütahya Milletvekili  Ahmet TAN, Gediz Belediye Başkanı Muharrem AKÇADURAK, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Av Mesut YÖRÜK, ortak imzalı açıklamalarında; Muratdağı’nın doğal yapısına duydukları hassasiyeti ifade ederek,  çeşitli konulara yerverdiler. 

ÜÇ İMZALI MURATDAĞI AÇIKLAMASI 

Kütahya ili, Gediz ilçesi Murat Dağı bölgesinde altın madeni için alınan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararı üzerine, kurumlar ve ilgili mercilerle yapılan görüşme ve bilgi alma dönemine müteakip kamuoyunun bilgilendirilmesi hususunda açıklamamızdır.

Anadolu Export Maden Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından İR.85899 nolu ruhsat ile ÇED raporu alındığını resmi olarak duyumumuzdan sonra 2017 yılından itibaren takibini ve itirazını yaptığımız bu konu; idari ve hukuki anlamda yeni bir boyut kazanmıştır. 

Öncelikle şunu belirtelim ki; idari takibimizin yanında yasal süresi içinde yargı yoluna gidilerek 07.06.2019 tarihinde Gediz Belediyesi, konuyu beraberce takip ettiğimiz Uşak Belediyesi ve Karaağaç Köyü olarak ayrı ayrı yürütmeyi durdurma ve ÇED iptal davası açılmış bulunmaktadır.

Murat Dağında açılması düşünülen bu tesisin araştırma safhasında ana başlıklar itibariyle bölgedeki su kaynakları, Kış Turizmi açısından önem arzeden Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, sahadaki madencilik faaliyeti sırasında yapılacak patlatmalar nedeniyle termal kaynakların kaybolması, deprem bölgesinde bulunmamız sebebiyle zaman içerisinde oluşacak çatlaklardan sızmaların olabileceği, bu bölgenin göçer ve Yörüklerin konaklama ve mera alanları içinde olduğu, doğada nadir bulunan kuşların bu bölgede yaşadığı, yine bu bölgenin endemik bitkilerin varlığının son bulabileceği, vb hususlardaki kaygı ve görüşlerimizi önceki yıllarda hazırladığımız raporlarımızda ayrıntılı olarak bildirmiş bulunmaktayız.

Bütün bunlarla birlikte fizibilite raporu incelediğinde; maden sahası ve kurulacak tesisin, Murat Dağı turizm alanı dışında olduğu, 9 yıl sürecek olan üretimin tamamlanmasından sonra sahanın terkedilme safhasında tekrar ağaçlandırılacağı, bununla birlikte Dünya’da ve Türkiye’de uygulanan altın çıkarma tekniği ve standartlarıyla üretimin yapılacağı, siyanürün de bazı sosyal medya hesaplarında ifade edildiği gibi derelere ve Gediz Nehrine salınacağı gibi bir durumun olmadığı, aksine,  yapılacak tesisteki havuzlarda muhafaza edilerek  devir-daimle aynı suyun kullanılacağı, suyun sahaya salınmayacağı, doğaya ve çevreye zararını önleyecek her türlü tedbirlerin alınacağı anlaşılmaktadır.

Ülkemizde her yeniliğe karşı çıkan, çevre ve doğa dostuyuz maskesiyle her şeye karşı olan anlayışı ve bu kesim tarafından oluşturulmaya çalışılan menfi algıyı ve siyasi ranta dönüştürülme çabalarını masum görmemiz de mümkün değildir.

Yaptıkları beyanatlardaki ikiyüzlülüğü ve tutarsızlığı ifade etmeden de geçemeyeceğiz.

Özünde samimi hissiyatıyla doğa ve çevre dostu olanları tenzih etmekle birlikte, sözde çevre ve doğa dostu görünenler, siyanür karşıtı sahte ve yanıltıcı söylemleri olanlar; Murat Dağındaki altın madeni işletmesinin durdurulmasını talep ederlerken; geçtiğimiz haftalarda Kütahya ilimizde bulunan Eti Gümüş Fabrikası’nın açık ocak işletmesi olduğunu ve burada da 30 yıldır aynı şekilde gümüşün siyanür kullanılarak elde edildiğini bile bile bu tesisin çalışması gerektiği doğrultusunda siyasi nutuk attıkları herkes tarafından bilinmektedir. 

Şimdi bunlara soruyoruz, hangisinde samimisiniz?

 Artık çeşit çeşit maskelerini atıp, bu milletin karşısına gerçek yüzleri ve fikirleriyle çıkmalarını tavsiye ediyoruz. İşlerine geldiği gibi konuşan, çelişkili ve tutarsız tavırların memleketimize yapıcı katkısının olmayacağını hatırlatmak isteriz.

Yıllardan beri yeraltı zenginliklerimizi kullanamadığımızın eleştirildiği ortamda, ülkemizde ki yeraltı zenginliklerinin ekonomimize katkı sağlamasını tabi ki arzularız ve destekleriz. Doğal olarak bütün bu girişimler kanun ve yönetmeliklerle hukuki zeminde yürüyecektir ve yürümektedir. 

Ancak, Murat Dağı özelinde çok önemsediğimiz bu nadide bölgemizin korunması hususundaki son 2-3 yıldır süren girişimlerimiz bugün itibariyle başlatmış olduğumuz yargısüreci ile devam edecektir. Aynı şekilde idari alanda da denetime ilişkin takibimizin hassasiyetle devam edeceği,

Kamuoyuna ve hemşerilerimize saygıyla duyurulur.

ANADOLU EXPORT MADEN SANAYİ VE TİCARET ŞİRKETİ, ALTIN İŞLETMEYE TALİP OLDU 

Kütahya İli, Gediz İlçesi, Karaağaç Köyünde planlanan Yıldız Altın Gümüş Madeni Kapasite Artırımı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Kırma-Eleme Tesisi Projesi  için, 12 teknik ve idari uzmandan oluşan çalışma grubu, nihai ÇED RAPORU Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki  Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Müdürlüğüne sunuldu.  

BORSA GÜNDEM HABERİNDE  KARAAĞAÇ RUHSATI  

Odaş Elektrik, altın ve gümüş madenleri için girişimde bulundu

14 Ocak 2019 

Odaş Elektrik, iştiraki olan Anadolu Export Maden ve Suda Maden tarafından yürütülen Kütahya ve Uşak bölgesindeki yerlerin altın ve gümüş maden bölgesi ilan edilmesi için başvuru kararı almıştı.

Konuyla ilgili şirket KAP'a açıklamada bulundu:

''İştiraklerimizden Anadolu Export Maden Sanayi Ticaret A.Ş. ve Suda Maden A.Ş., uhdelerinde bulunan ve değerli metal rezerv/kaynak arama çalışmalarını yürüttüğü Kütahya ve Uşak bölgesindeki 5 ruhsatıyla, değerli metal potansiyeli bulunan diğer bölge ruhsatlarını daha kapsamlı ve verimli şekilde beraber işletebilmek için "Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik"  kapsamında Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne altın ve gümüş maden bölgesi ilan edilmesi için başvuru yapılması konusunda yönetim kurulu kararı almışlardır.

Yönetim Kurulları aşağıdaki bilgiler ışığında ilave ilgili kararı da almıştır:

ÇED raporunun olumlu sonuçlandığı Karaağaç ruhsatındaki altın ve gümüş değerleri, Kappes, Cassiday & Associates, Nevada (ABD) Şirketi (Ek 1) tarafından yapılan metalürjik çalışmalar sonucunda yayınlanan raporda da belirtildiği üzere yığın liçinin 65% (Au) ve 51% (Ag) kurtarma oranlarıyla metal 348.150 ons /167.486 ons Altın (Au) ve 2.832.036 ons / 1.255.604 ons Gümüş (Ag)  çıkarsanmış (inferred) / gösterilmiş (indicated) kategorisinde tespit edilmiş rezervin mevcut 1.280 Dolar /ons Altın (Au) ve 15 Dolar / ons Gümüş (Ag) fiyatlarıyla toplam Altın ve Gümüş rezervinin bugünkü TL karşılığı 1.699.839.289 TL çıkarsanmış / 813.287.325 TL gösterilmiş kategorisinde rezerv gelirine denk gelecek olmasından yola çıkarak, ara sondajlarla gösterilmiş (indicated) ve ölçülmüş (measured) miktarlarının arttırılması için  Suda Maden A.Ş. uhdesindeki Cebrail ve Uğurluca sahalarındaki ilave altın kaynaklarının da söz konusu rezerv ile beraber değerlendirilmesine  karar verilmiştir.

Bu kapsamda, 01.11.2018 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketin büyüme sürecine yönelik olarak kamuoyu ile paylaşılmış opsiyonlardan biri olan iştirakimiz Anadolu Export bünyesindeki altın sahalarımıza yönelik stratejik finansal ortaklık ya da varlık satışı ile ilgili değerlendirmenin mevcut durum itibariyle askıya alınmasına karar verilmiştir. Çan-2 Termik Santraline yönelik stratejik ortaklık kapsamında görüşmelerin değerlendirilmesi konusunda ise herhangi bir gelişme olması durumunda kamuoyu ile paylaşılacaktır.''

Şirket Kime Ait ?

Anadolu Export Maden Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Bahattin Özal, Burak Altay tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 2014 yılında 30 Aralık'ta Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde kuruldu.

Anadolu Eksport Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.  8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kardeşi Korkut Özal’ın oğlu Bahattin Özal’ın başında olduğu Odaş Enerji’ye bağlı.

551 SAYFA ÇED RAPORU YAYINLANDI  

Proje ile ilgili 551 sayfalı bir ÇED Raporu yayınlandı. Onaylanan ÇED Raporu, 14 Eylül 2018 tarihinde ; Bakanlık sitesinde resmen yayınlanırken; 

“KÜTAHYA ili GEDIZ ilçesi sınırları içerisinde ANADOLU EXPORT MADEN SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından yapılması planlanan İR:85899 NOLU YILDIZ ALTIN-GÜMÜŞ MADENİ KAPASİTE ARTIRIMI, CEVHER ZENGİNLEŞTİRME TESİSİ VE KIRMA ELEME TESİSİ projesi ile ilgili 04/10/2018 tarihinde İDK Toplantısı gerçekleştirilecektir.  ÇED Raporu İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.” Duyurusunda bulunuldu.

UŞAK’TA 

Uşak’ta ve Kütahya’da yapılan halkın katılımı Toplantılarının resmi raporlarına göre tutanakları 

Uşak İli, Banaz İlçesi Küçükler Köyü Köy Kahvehanesi’ nde halkın katılımı toplantısı ile ilgili broşürler dağıtılmış, halkı yatırım hakkında bilgilendirme amaçlı En-ÇEV A.Ş. yetkilileri tarafından sunum yapılmış, halkın görüş ve önerileri alınmıştır. 

Halkın Katılımı Toplantısına;  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri,  Uşak İl Özel İdaresi  Küçükler Köyü Muhtarı  En-Çev A.Ş. yetkilileri  Yöre Halkı katılmıştır.

 Uşakta Halkın Katılımı Toplantısı Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı tarafından açılış konuşması yapıldıktan sonra projeyi hazırlayan firma tarafına proje hakkında bilgi vermesi için söz verildi. Halkın Katılımı Toplantısı sunum bitiminde toplantı halkın soru ve görüşlerine açıldı. Proje hakkında görüş belirtmek isteyenlere kendilerini tanıttıktan sonra söz hakkı verildi. 

 

İl Özel İdaresi 

“Cevher zenginleştirme tesisinin çalışıp çalışmadığı sorusu yöneltildi. “ Hâlihazır durumda; cevher zenginleştirme tesisi bulunmamaktadır. Proje yeni bir proje olup, ÇED olumlu Belgesi alındıktan sonra gerekli izinlerin alınmasını müteakip inşaat çalışmaları başlayacak, akabinde tesis faaliyetine başlayacaktır. 

Baltalı Köyü Muhtarı “Pasa Döküm sahasının tekrar temizlenip temizlenmeyeceği, tarım arazilerinde faaliyet yapılmasını istemedikleri sorusunu yöneltilmiştir.

 “ Batı ocak ve Doğu Ocakta cevher üretimi sırasında çıkan pasa malzeme belirlenen pasa depolama sahasında depolanacaktır. İşletme ömrünü tamamlamasını müteakip, depolanan malzemenin uygun olması durumunda ihtiyaç duyulan kadarı ocakların topografyaya uyumlu hale getirilmesi amaçlı rehabilitasyonunda kullanılacak, kullanılmayacak kısmı ise pasa depolama sahasında Maden Atıkları Yönetmeliği kapsamında nihai olarak depolanacaktır. 

ÇED sahasının tamamı Kütahya İl sınırlarında kalmakta olup, Uşak İli sınırlarında herhangi bir şekilde üretim yapılması ya da pasa depolaması yapılması durumu söz konusu değildir. 

 “Uşak sınırları içerisinde faaliyette bulunulacak alan miktarının ne olduğu, uşak il özel idaresinden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınıp alınmayacağı, ruhsat alanı içerisinde pasa alanına yakın olarak ocak faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği sorusu yöneltildi” 

ÇED Başvuru Dosyası müracaatı aşamasında çed sahasının bir bölümü Uşak İli sınırları içerisinde kalmaktaydı. Ancak; ÇED sürecinde yapılan araştırmalar ve kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda ÇED sahasının tamamı Kütahya İli sınırları içerisinde kalacak şekilde revizyon yapılmıştır. İR:85899 nolu ruhsat sahası 1075 hektarlık alan kaplamakta olup, bu alanın 205 hektarlık kısmı Uşak il sınırları dahilinde kalmakta olup, bu alanda üretim yapılmayacaktır. Üretimin yapılacağı alanlar Kütahya İl sınırları dahilinde kalmakta olduğundan ÇED olumlu Belgesinin alınmasını müteakip Kütahya İl özel idaresinden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınacaktır. 

Ocakta cevher üretimi sonrası oluşacak pasa malzeme; ocak sahasına yakın yerde seçilen pasa depolama sahalarına götürülecektir. 

KÜTAHYA TOPLANTISI 

Kütahya İli, Gediz İlçesi Karaağaç Köyü Düğün Salonunda halkın katılımı toplantısı ile ilgili broşürler dağıtılmış, halkı yatırım hakkında bilgilendirme amaçlı En-ÇEV A.Ş. yetkilileri tarafından sunum yapılmış, halkın görüş ve önerileri alınmıştır. 

Halkın Katılımı Toplantısına;  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yetkilileri,  Kütahya İl Özel İdaresi  Gediz Belediyesi  Karaağaç Köyü Muhtarı  Karaağaç Köyü ve Sumaklı Köyü Yöre Halkı Katılmıştır. 

Halkın Katılımı Toplantısı sunum bitiminde toplantı halkın soru ve görüşlerine açıldı. Proje hakkında görüş belirtmek isteyenlere kendilerini tanıttıktan sonra söz hakkı verildi. Gediz Belediye Başkanı “Bölgenin yeraltı zenginliklerinden bahsetti ve projenin etrafa zarar vermemesi gerektiğini söyledi. Projenin yapılacağı sahanın turizm bölgesine komşu olduğunu ve içmekullanma suyu rezervuarlarına etki edeceği söylendi. Buna göre; maden ruhsat sahasının Küçükler Barajına mesafesinin 3.300 m olduğu, Gümüşlü Barajına 1.450 m mesafede olduğu, Muratdağı Jeotermal e 1.600 m mesafede olduğu, Murat Dağı Kayak Merkezine 2.000 m, Gümele Barajına 3.300 m olduğu söylendi. Planlanan sahanın turizm bölgesi içerisinde kaldığı, Proje ile ilgili olarak Uşak Belediyesi, DSİ’nin de paydaş olması gerekliliği ve turizm bölgesi ile ilgili olarak görüş alınması gerektiği…” soruları yöneltildi.

 

 Murat Dağı Turizm Merkezi ve Küçükler Barajı Su toplama Havzaları Mutlak Koruma Alanlarının ÇED Sahasına göre konumlarını gösterir harita ekte verilmektedir (Bkz.Ek-3.8).

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Görüşü (Bkz.Ek-4.8) ile Kütahya Valiliği İl Kültür ve Turizm Genel Müdürlüğü Kurum Görüşü (Bkz.Ek-4.9) eklerde verilmektedir   

 

İR:85899 nolu ruhsasahası 1075 hektarlık alan kaplamakta olup, bu alanın 205 hektarlık kısmı Uşak il sınırları dahilinde kalmakta olup, bu alanda üretim yapılmayacaktır. ÇED sahasının tamamı Kütahya İli sınırları içerisinde kalmakta olup, cevherin üretimi ve zenginleştirme işlemlerinin tamamı Kütahya İl sınırları içerisinde yapılacaktır. İR:85899 Nolu ruhsat sahası, İşletme İzin sahası, ÇED sahası, Ocak Alanları, Zenginleştirme tesisi ve Pasa Depolama Sahasını gösterir 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita ekte verilmektedir (Bkz.Ek-3.2). 

 

Karaağaç Köyü Muhtarı “İşletmenin içme sularının geldiği tarafta yapımı planlandığından ötürü karşı oldukları söylenmiştir. “ 

 

ÇED sürecinde ÇED sahasının koordinatlarında revizyon yapılmıştır. Buna göre; proje konusu faaliyet kapsamındaki tüm çalışmalar (cevher üretimi, cevher zenginleştirme, pasa depolama v.b.) Kütahya il sınırları dahilinde planlanmakta olup, ÇED sahası ve Ruhsat sahası Küçüksu Barajı içme suyu toplama havzaları koruma alanı sınırları dışında kalmaktadır (Bkz.Şekil-186). Şekil- 186 

Ruhsat Sahası ve Küçükler Barajı Su Toplama Havzası Sınırlarını Gösterir Harita Murat Dağı Turizm Merkezi ve Küçükler Barajı Su toplama Havzaları Mutlak Koruma Alanlarının ÇED Sahasına göre konumlarını gösterir harita ekte verilmektedir (Bkz.Ek-3.8). 

 Kooperatif Başkanı Köyün gelirinin ormancılık olduğu, işletme sahasının tamamının ormanlık alanda kalmasından ötürü karşı olduklarını söyledi. 

Faaliyete ilişkin olarak alınan orman ön izni, orman mühendisi imzalı rehabilitasyon projesi ve Orman Bölge Müdürlüğü Görüşü ile birlikte ÇED İnceleme Değerlendirme Formu ekte verilmektedir (Bkz.Ek-4.3). 

2100 ADET AĞAÇ KESİLECEK 

Proje konusu faaliyet sahasındaki Orman Emvali 2100 adet 760 m3 olup, üretim sonrası elde edilecek orman emvali Kütahya orman Bölge müdürlüğü’nün de görüşleri doğrultusunda; en yüksek verim elde edilecek şekilde Çukurören veya Erdoğmuş Orman emvali satış depoların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından değerlendirilecektir. Proje konusu faaliyet kapsamında Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli hareket edilecek olup, çed sahası içerisindeki 2100 adet ağacın 5 katı kadar ağaç dikilecektir. 

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü; ÇED yönetmeliği ve 6831 Sayılı Orman Kanun kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu faaliyetin ormanlardaki ormancılık çalışmalarına olumsuz etkileri bulunmadığına kanaat getirmiştir. Söz konusu proje sahasına ilişkin Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nün Müdürlüğü görüşü ve ÇED İnceleme Değerlendirme Formunda belirtilen hususlara riayet edilecektir.

İl Özel İdaresi

“Cevher zenginleştirme tesisinin çalışıp çalışmadığı sorusu yöneltildi. “ Hâlihazır durumda; cevher zenginleştirme tesisi bulunmamaktadır. Proje yeni bir proje olup, ÇED olumlu Belgesi alındıktan sonra gerekli izinlerin alınmasını müteakip inşaat çalışmaları başlayacak, akabinde tesis faaliyetine başlayacaktır. 

Baltalı Köyü Muhtarı “Pasa Döküm sahasının tekrar temizlenip temizlenmeyeceği, tarım arazilerinde faaliyet yapılmasını istemedikleri sorusunu yöneltilmiştir.

 “ Batı ocak ve Doğu Ocakta cevher üretimi sırasında çıkan pasa malzeme belirlenen pasa depolama sahasında depolanacaktır. İşletme ömrünü tamamlamasını müteakip, depolanan malzemenin uygun olması durumunda ihtiyaç duyulan kadarı ocakların topografyaya uyumlu hale getirilmesi amaçlı rehabilitasyonunda kullanılacak, kullanılmayacak kısmı ise pasa depolama sahasında Maden Atıkları Yönetmeliği kapsamında nihai olarak depolanacaktır. 

ÇED sahasının tamamı Kütahya İl sınırlarında kalmakta olup, Uşak İli sınırlarında herhangi bir şekilde üretim yapılması ya da pasa depolaması yapılması durumu söz konusu değildir. 

 “Uşak sınırları içerisinde faaliyette bulunulacak alan miktarının ne olduğu, uşak il özel idaresinden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınıp alınmayacağı, ruhsat alanı içerisinde pasa alanına yakın olarak ocak faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği sorusu yöneltildi” 

ÇED Başvuru Dosyası müracaatı aşamasında çed sahasının bir bölümü Uşak İli sınırları içerisinde kalmaktaydı. Ancak; ÇED sürecinde yapılan araştırmalar ve kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda ÇED sahasının tamamı Kütahya İli sınırları içerisinde kalacak şekilde revizyon yapılmıştır. İR:85899 nolu ruhsat sahası 1075 hektarlık alan kaplamakta olup, bu alanın 205 hektarlık kısmı Uşak il sınırları dahilinde kalmakta olup, bu alanda üretim yapılmayacaktır. Üretimin yapılacağı alanlar Kütahya İl sınırları dahilinde kalmakta olduğundan ÇED olumlu Belgesinin alınmasını müteakip Kütahya İl özel idaresinden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınacaktır. 

Ocakta cevher üretimi sonrası oluşacak pasa malzeme; ocak sahasına yakın yerde seçilen pasa depolama sahalarına götürülecektir. 

KÜTAHYA TOPLANTISI 

Kütahya İli, Gediz İlçesi Karaağaç Köyü Düğün Salonunda halkın katılımı toplantısı ile ilgili broşürler dağıtılmış, halkı yatırım hakkında bilgilendirme amaçlı En-ÇEV A.Ş. yetkilileri tarafından sunum yapılmış, halkın görüş ve önerileri alınmıştır. 

Halkın Katılımı Toplantısına;  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yetkilileri,  Kütahya İl Özel İdaresi  Gediz Belediyesi  Karaağaç Köyü Muhtarı  Karaağaç Köyü ve Sumaklı Köyü Yöre Halkı Katılmıştır. 

Halkın Katılımı Toplantısı sunum bitiminde toplantı halkın soru ve görüşlerine açıldı. Proje hakkında görüş belirtmek isteyenlere kendilerini tanıttıktan sonra söz hakkı verildi. Gediz Belediye Başkanı “Bölgenin yeraltı zenginliklerinden bahsetti ve projenin etrafa zarar vermemesi gerektiğini söyledi. Projenin yapılacağı sahanın turizm bölgesine komşu olduğunu ve içmekullanma suyu rezervuarlarına etki edeceği söylendi. Buna göre; maden ruhsat sahasının Küçükler Barajına mesafesinin 3.300 m olduğu, Gümüşlü Barajına 1.450 m mesafede olduğu, Muratdağı Jeotermal e 1.600 m mesafede olduğu, Murat Dağı Kayak Merkezine 2.000 m, Gümele Barajına 3.300 m olduğu söylendi. Planlanan sahanın turizm bölgesi içerisinde kaldığı, Proje ile ilgili olarak Uşak Belediyesi, DSİ’nin de paydaş olması gerekliliği ve turizm bölgesi ile ilgili olarak görüş alınması gerektiği…” soruları yöneltildi.

 Murat Dağı Turizm Merkezi ve Küçükler Barajı Su toplama Havzaları Mutlak Koruma Alanlarının ÇED Sahasına göre konumlarını gösterir harita ekte verilmektedir (Bkz.Ek-3.8).

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Görüşü (Bkz.Ek-4.8) ile Kütahya Valiliği İl Kültür ve Turizm Genel Müdürlüğü Kurum Görüşü (Bkz.Ek-4.9) eklerde verilmektedir   

İR:85899 nolu ruhsasahası 1075 hektarlık alan kaplamakta olup, bu alanın 205 hektarlık kısmı Uşak il sınırları dahilinde kalmakta olup, bu alanda üretim yapılmayacaktır. ÇED sahasının tamamı Kütahya İli sınırları içerisinde kalmakta olup, cevherin üretimi ve zenginleştirme işlemlerinin tamamı Kütahya İl sınırları içerisinde yapılacaktır. İR:85899 Nolu ruhsat sahası, İşletme İzin sahası, ÇED sahası, Ocak Alanları, Zenginleştirme tesisi ve Pasa Depolama Sahasını gösterir 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita ekte verilmektedir (Bkz.Ek-3.2). 

Karaağaç Köyü Muhtarı “İşletmenin içme sularının geldiği tarafta yapımı planlandığından ötürü karşı oldukları söylenmiştir. “ 

ÇED sürecinde ÇED sahasının koordinatlarında revizyon yapılmıştır. Buna göre; proje konusu faaliyet kapsamındaki tüm çalışmalar (cevher üretimi, cevher zenginleştirme, pasa depolama v.b.) Kütahya il sınırları dahilinde planlanmakta olup, ÇED sahası ve Ruhsat sahası Küçüksu Barajı içme suyu toplama havzaları koruma alanı sınırları dışında kalmaktadır (Bkz.Şekil-186). Şekil- 186 

Ruhsat Sahası ve Küçükler Barajı Su Toplama Havzası Sınırlarını Gösterir Harita Murat Dağı Turizm Merkezi ve Küçükler Barajı Su toplama Havzaları Mutlak Koruma Alanlarının ÇED Sahasına göre konumlarını gösterir harita ekte verilmektedir (Bkz.Ek-3.8). 

 Kooperatif Başkanı Köyün gelirinin ormancılık olduğu, işletme sahasının tamamının ormanlık alanda kalmasından ötürü karşı olduklarını söyledi. 

Faaliyete ilişkin olarak alınan orman ön izni, orman mühendisi imzalı rehabilitasyon projesi ve Orman Bölge Müdürlüğü Görüşü ile birlikte ÇED İnceleme Değerlendirme Formu ekte verilmektedir (Bkz.Ek-4.3). 

2100 ADET AĞAÇ KESİLECEK 

Proje konusu faaliyet sahasındaki Orman Emvali 2100 adet 760 m3 olup, üretim sonrası elde edilecek orman emvali Kütahya orman Bölge müdürlüğü’nün de görüşleri doğrultusunda; en yüksek verim elde edilecek şekilde Çukurören veya Erdoğmuş Orman emvali satış depoların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından değerlendirilecektir. Proje konusu faaliyet kapsamında Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli hareket edilecek olup, çed sahası içerisindeki 2100 adet ağacın 5 katı kadar ağaç dikilecektir. 

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü; ÇED yönetmeliği ve 6831 Sayılı Orman Kanun kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu faaliyetin ormanlardaki ormancılık çalışmalarına olumsuz etkileri bulunmadığına kanaat getirmiştir. Söz konusu proje sahasına ilişkin Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nün Müdürlüğü görüşü ve ÇED İnceleme Değerlendirme Formunda belirtilen hususlara riayet edilecektir.


Yorumlar
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: ip adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle pa ylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Yorum Yaz